VERKIEZINGEN

Een warme oproep om deel te nemen aan de democratische besluitvorming binnen de advocatuur en om initiatief en engagement te nemen voor de vrijwaring van ons beroep en de waarden waarvoor we staan:

de verkiezingen van Stafhouder, Vicestafhouder en leden van de raad van de Orde voor het gerechtelijk jaar 2022-2023 (art. 450 Ger.W.) evenals de verkiezingen voor de leden van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies 2022-2023 en 2023-2024 (art. 4.1 Reglement van Inwendige Orde) zullen online plaatsvinden tussen maandag 13 juni 2022 vanaf 8.30u tot en met vrijdag 17 juni 2022 om 12.00u. 
U zal voorafgaand een mail ontvangen met een persoonlijke link waarop u toegang krijgt tot de verkiezingsmodule. Verdere informatie volgt. 


Waarvoor kan u uw kandidatuur indienen:

Stafhouder
– Vicestafhouder
– 15 leden van de raad van de Orde
– 5 leden van de Algemene Vergadering OVB 2022-2023 en 2023-2024


Hoe?

U dient schriftelijk, bij gewone ondertekende brief, uw kandidatuur in te dienen bij de Stafhouder (dit kan per drager of via mail op stafhouder@baliegent.be) met vermelding van de functie waarvoor u zich kandidaat stelt.


Tot wanneer?

Dit kan tot uiterlijk maandag 23 mei 2022 om 12.00u.

Voorwaarden (onverminderd art. 460 Ger.W.):


– voor de kandidaturen van Stafhouder en Vicestafhouder: de kandidaten moeten ten minste 10 jaar ingeschreven zijn op het tableau van een Orde en ten minste 2 volle jaren lid geweest zijn van de raad van de Orde balie Gent (art. 7.5. Reglement balie Gent).

– voor de kandidaturen van lid van de raad van de Orde: ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de EU-advocaten van de balie Gent (art. 450 al. 2 Ger.W.) en geen drie opeenvolgende jaren hebben gezeteld in de raad (art. 7.8 Reglement balie Gent).

– voor de kandidaturen van leden van de Algemene Vergadering van de OVB: alle advocaten zijn verkiesbaar (behoudens deze die reeds acht opeenvolgende jaren hebben gezeteld in de AV – art. 3.3, 2de lid Reglement van Inwendige Orde).

    

Meteen nodig ik u graag uit tot deelname aan onze Algemene Vergadering waar de verkiezingsuitslag geproclameerd wordt m.n. op vrijdag 17 juni 2022 om 13.30u in de polyvalente zaal (verdieping – 1, gerechtsgebouw Opgeëistenlaan). Aansluitend wordt u een receptie aangeboden. 
 
Stel u kandidaat en werk mee aan de werking van onze mooie Gentse balie en afvaardiging binnen de OVB.Met oprecht confraternele groet,

uw stafhouder,                                                          
Marnix Moerman                                                              

Ook interessant