70 jaar EVRM

Op 03 september 1953 trad het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in werking.

Het verdrag verdedigt de gemeenschappelijke Europese waarden voor omzeggens 700 miljoen mensen.

In bijlage de bijdrage van de President van het EHRM Síofra O’Leary.

Voor meer informatie over het EHRM https://www.echr.coe.int/ 

 

Ook interessant

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.