Verenigingen & links

Vlaamse Conferentie der balie van Gent

  • balie Gent kent sinds 1873 een culturele en sociale vereniging van advocaten, met als voornaamste doel het behartigen van de cohesie tussen de Gentse advocaten.
  • De Vlaamse Conferentie biedt zowel aan haar leden als niet-leden, advocaten, magistraten en sympathisanten, de mogelijkheid om in een aangenaam, recreatief dan wel leerrijk kader met elkaar in contact te komen. 
  • De Vlaamse Conferentie verzorgt tal van activiteiten. 
  • De Vlaamse Conferentie heeft zusterconferenties in alle binnenlandse en buitenlandse balies.
  •  

Voorzitter en verantwoordelijke Vlaamse Conferentie der balie van Gent werkingsjaar 2023-2024

Adv.  Maarten Devreese
Adres: Zuidstationstraat 34-36, 9000 Gent
Telefoon: 09/233.66.40
E-mail: maarten.devreese@vaneeghem.com

Commissie van Stagiairs

De commissie van de stagiairs is een vereniging van, voor en door advocaten-stagiairs van balie Gent. Deze commissie tracht de belangen van de stagiairs zo goed mogelijk te behartigen. Zij staat in voor de opvang en begeleiding van nieuwe stagiairs en vormt een aanspreekpunt voor stagiairs met vragen en problemen. De commissie staat in nauw contact met de stageschool, het bureau voor juridische bijstand, de stagecommissie, de raad en de stafhouder.  Zij formuleert voorstellen en geeft advies telkens op die niveaus beslissingen worden genomen die de stagiairs aanbelangen.

De commissie organiseert verschillende sociale en culturele activiteiten voor de stagiairs.

Voorzitter Commissie van Stagiairs balie Gent 2023-2024:

Adv. Anneleen Valcke
Email: anneleen.valcke@voorrecht.be

 

Nederlandstalige balies België – overzicht

Frans- en Duitstalige balies België – overzicht

Hoven en rechtbanken – overzicht

CCBE & AIJA

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.