Stage doen als advocaat?

Heb je het diploma op zak en wil je graag advocaat worden?

Je doorloopt zoals elke advocaat eerst een stage van 3 jaar bij een door de balie erkende stagemeester met wie je een stageovereenkomst tekent. Zij/hij leert jou de knepen van het vak; het recht in de praktijk omzetten, het verloop van procedures, een zaak pleiten, ….

Opgelet; in die periode ben je een volwaardig advocaat en een zelfstandige ondernemer. Je wordt ook ingeschakeld in de tweedelijnsbijstand en behandelt dossiers als pro-Deo advocaat.

Tijdens die stage volg je ook nog lessen aan de stageschool van de Orde van Vlaamse Balies waarna je het bekwaamheisdexamen voor de uitoefening van het beroep van advocaat aflegt. Aan het eind van een succesvolle stage kan je worden opgenomen op het Tableau van de advocaten van balie Gent.

Om in te schrijven aan de Gentse Balie kan u hier klikken.
Wie mag stagemeester zijn?

Enkel advocaten die sedert minstens 7 jaar zijn opgenomen op het tableau en die bij de balie Gent erkend zijn als stagemeester, komen in aanmerking.

Meer informatie kan je vinden in art. 30 Codex Deontologie

Hoe een stagemeester vinden?

Enkel advocaten die sedert minstens 7 jaar zijn opgenomen op het tableau en die bij de balie Gent erkend zijn als stagemeester, komen in aanmerking.

Meer informatie kan je vinden in art. 30 Codex Deontologie

Verder informatie kan ook worden ingewonnen op het secretariaat van de Orde.

Stageschool- de beroepsopleiding

Tijdens je stage volg je de beroepsopleiding die wordt georganiseerd door de stageschool van de Orde van Vlaamse balies (OVB).

Voor de balies van het arrondissement Oost-Vlaanderen (Gent-Dendermonde-Oudenaarde) werd een lokale afdeling van de stageschool ingericht. De beroepsopleiding wil praktijkgericht zijn. Er wordt afgestapt van de klassieke ex cathedra opleiding en de lessen worden vervangen door werkcolleges in kleine groepen. De theorie wordt via lessen on demand aangeboden.

De beroepsopleiding omvat 2 luiken.

Het eerste luik omvat:

 • deontologie
 • burgerlijk procesrecht
 • afprocesrecht
 • juridische bijstand

Het tweede luik omvat:

 • communicatie
 • alternatieve geschillenregeling
 • kantoororganisatie
 • fiscale en sociale aspecten
 • ondernemerschap
 • GDPR
 • boekhouding
 • beroepsaansprakelijkheid
 • bijzondere vraagstukken deontologie

Alle stagiairs volgen dezelfde opleiding. 

Het bekwaamheidsattest moet behaald worden tijdens de eerste 18 maanden van je stage. Naast de beroepsopleiding moet je voor het einde van de stage ook slagen in een door de stageschool georganiseerde pleitoefening.

Meer info en contact balie Gent?

Voorzitter lokale afdeling Oost-Vlaanderen:
Adv. Marjan Vandegehuchte
Oude Abdijstraat 4 C
9031 Drongen
Tel.: 09/330.66.08
Mail:
marjan.vandegehuchte@
advocaat-avocat.com

Reglement beroepsopleiding

Stagecommissie

Soms loopt het eens moeilijk tijdens de stage en heb je nood aan een vertrouwelijk gesprek. Daarvoor kan je terecht bij de stagecommissie en al haar leden.

Zowel de stagiair als de stagemeester zijn welkom voor een vertrouwelijk gesprek.

De commissie wil een ‘veilige haven’ zijn waar iedereen betrokken bij de stage terecht kan.  De commissie heeft in het verleden reeds meermaals bewezen een absolute meerwaarde te kunnen zijn.

Naast een vertrouwelijk gesprek kan deze commissie ook daadwerkelijk tussenkomen in een geschil tussen een stagiair en de stagemeester.

Deze commissie heeft ook een aantal specifieke taken:

 • nazicht van je stageovereenkomst voor je aan de balie komt;
 • advies over de lijst met erkende stagemeesters;
 • opvolgen van verslagen over de stage (tussentijds of aan het einde van je stage);
 • advies over je opname op het tableau van de advocaten aan het eind van je stage.

De commissie heeft daarbij steeds voor ogen dat de kwaliteit van de stage wordt gegarandeerd. 

Deze commissie is samengesteld uit een voorzitter (door de raad van de orde aangesteld) en onder meer vertegenwoordigers van de stagiairs, van de stagemeesters en van de raad.

Meer info en contact balie Gent?

Adv. Francis DE DECKER, voorzitter-coördinator
Adres: Steendam 77, 9000 GENT
Tel.: 09/225.03.41 / Fax: 09/225.21.03
francis@dedeckeradvocaten.be

Reglement (onderdeel van stagereglement)

Net omdat de Orde van Vlaamse Balies de stage zo belangrijk vindt, heeft zij een stagereglement goedgekeurd waarin de rechten en verplichtingen van stagiair en stagemeester worden geregeld, het verloop van de stage, de verplichte minimale vergoeding voor de stagiair enz…

Het reglement kan je hier lezen.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.