Documenten

Het tableau

Het Tableau is de officiële lijst van alle advocaten die verbonden zijn aan balie Gent. De lijst wordt jaarlijks herzien. Hier kan je de meest recente versie vinden zoals door de raad van de Orde goedgekeurd.

Reglement Balie Gent

Er is de deontologie die voor elke advocaat in Vlaanderen is voorgeschreven door de Orde van Vlaamse Balies. Daarnaast heeft elke regionale balie haar eigen plaatselijke gebruiken en organisatie.  Dit is opgenomen in het plaatselijke balie-reglement. Dit maakt deel uit van de deontologie van elke advocaat die lid van is van balie Gent.

Codex Deontologie

Lees hier de meest recente versie van de codex die de deontologische regels bevat waar elke  advocaat die lid is van een Vlaamse balie  zich aan dient te houden

Reglement beroepsopleiding