Organisatie en structuur van balie Gent

De stafhouder:

De stafhouder is het hoofd van de Orde van advocaten en staat in voor de dagelijkse leiding van de orde. Hij is lid van de raad van de orde en zit haar vergaderingen voor. Daarnaast bemiddelt hij in geschillen (tussen advocaten onderling, tussen advocaten en cliënten of tussen rechtbanken en advocaten), hij onderzoekt klachten tegen advocaten,  kan indien nodig een tuchtprocedure opstarten en zorgt voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de raad van de Orde én van de Orde van Vlaamse Balies. De stafhouder onderhoudt ook nauwe contacten met de stafhouders van andere balies en met de Orde van Vlaamse balies (OVB).

De vicestafhouder:

De vicestafhouder staat de stafhouder bij en vervangt hem telkens de stafhouder zelf verhinderd is om tussen te komen.  De vicestafhouder is één van de 17 leden van de raad van de Orde en verbindt er zich toe kandidaat te zijn bij de verkiezing van een volgende stafhouder.

De raad van de Orde:

De raad van de Orde bestaat uit 17 leden, daarin begrepen de stafhouder en vicestafhouder. Zij vergadert ongeveer eenmaal per maand. De raad heeft de wettelijke opdracht te waken over de waardigheid, de kiesheid en rechtschapenheid van de advocaten die aan haar balie verbonden zijn.

Tegelijk staat de raad ook in voor:

  • het opstellen en beheren van het tableau van de advocaten en de lijst van de stagiairs
  • het toelaten van advocaten als stagemeester en het  toezicht op de nakoming van de stageverplichtingen
  • het organiseren van het bureau voor juridische bijstand
  • het opstellen van lokale reglementen voor de balie

secretariaat van de Orde

Gerechtsgebouw
Opgeëistenlaan 401/P – 
9000 Gent
tel.: 09/234 56 20
fax: 09/234 56 21
secretariaat@baliegent.be

Openingsuren

maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag


09.00 uur – 12.30 uur
14.00 uur – 16.00 uur

Adjunct-directeur
mevr. Elke Van Laer
elke.vanlaer@baliegent.be

Administratieve medewerkers:
Algemeen secretariaat:

mevr. Caroline Rogiest
caroline@baliegent.be

mevr. Tine Coppens
tine.coppens@baliegent.be

 

Bibliotheek balie-magistratuur
Permanente vorming en rondleidingen
mevr. Wendy Kets
wendy@baliegent.be

Koffielounge (vestiaire / toga’s)
mevr. Monique Bogaert

bureau voor juridische bijstand

Gerechtsgebouw
Opgeëistenlaan 401/P – 
9000 Gent
tel.: 09/234 56 27
bjb@baliegent.be

Openingsuren
maandag /dinsdag / donderdag/ vrijdag: 
09.00 uur tot 12.00 uur

Woensdag:
09.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 16.00 uur

Zittingsdagen (aanvragen)
maandag /dinsdag / donderdag/ vrijdag: 
om 11.00 uur

Woensdag: 
om 14.00 uur

U kan een etiket nemen vanaf 10.30 uur tot 11.20 uur en op woensdag vanaf 13.30 uur tot 14.20 uur.

Coördinerend voorzitter:
Mr. Katy Van Petegem
Mr. Jan Coene (ad interim)

Sectievoorzitters:
Mr. Jan Coene
Mr. Joyce Van Heetvelde
Mr. Iftara Mohammad
Mr. Diederik Van Rentergem
Mr. Ines Simon
Mr. Platteau Michaëlla
Mr. Van Den Bossche Maxime
Mr. Provenier Sofie

Administratieve medewerkers BJB:

mevr. Greta De Bruycker
greta@baliegent.be

mevr. Hester De Cock
hester@baliegent.be

mevr. Helena Martens
helena@baliegent.be

mevr. Laney Wybo
laney@baliegent.be

mevr. Silke Bracke
silke@baliegent.be

Wie is wie?

Download het volledige organigram van balie gent.

Onze geschiedenis?

Benieuwd naar een stukje mooie geschiedenis van balie Gent?