Uitschrijven?

Waarde confrater,

U heeft zonet aangegeven dat u zich wenst uit te schrijven uit de nieuwsberichten, die u door de balie Gent regelmatig worden toegestuurd.

Deze berichten maken evenwel deel uit van de taak die aan uw Orde (stafhouder, raad van de Orde, afgevaardigden OVB en het BJB) is toebedeeld. Aan de hand van deze nieuwsberichten wordt u immers in kennis gesteld van o.m. reglementen, deontologische regels en adviezen, de werking van de tweedelijnsbijstand, Salduz, opleidingen, verkiezingen en andere berichten in de meest ruime zin, in het belang van onze beroepsgroep.

De verwerking van uw e-mailadres is dus noodzakelijk om aan onze wettelijke opdracht te kunnen voldoen, waardoor wij overeenkomstig art. 17.3.b AVG niet op uw verzoek kunnen ingaan.

Bij verdere vragen of wenst u meer informatie, gelieve het kabinet van de stafhouder te contacteren.

Oprecht confraterneel,

Marnix Moerman

Wnd. stafhouder

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.