Belangrijke tips van de DPO Balie Gent

Het leren kennen, begrijpen en behoorlijk gebruik van AI-tools binnen advocatenkantoren moet worden aangemoedigd.

Als functionaris gegevensbescherming geef ik inzake het gebruik van generatieve AI graag volgende tips reeds mee: 

  • Voer nooit vertrouwelijke of GDPR-gevoelige gegevens in een AI-systeem zoals naam, e-mails, foto’s, video’s, telefoonnummers, klant- of werknemersgegevens, vergaderingen met de cliënt, conclusies,  …

  • AI mag dan wel intelligent heten, maar is het eigenlijk niet. Ga dus nooit uit van kwaliteit of nauwkeurigheid van zo’n systeem: wees je bewust van analytische vertekeningen in de trainingsgegevens, zelfverzekerd gepresenteerde onnauwkeurigheid (hallucinaties). Controleer dus altijd.

  • Ga er nooit van uit dat informatie die je invoert niet wordt opgeslagen of gedeeld: alles wat je invoert is eigendom van de AI: zelfs als je aanvinkt het niet te gebruiken voor training;

  • Let goed op met welke onderneming of met wie je samenwerkt. Maak zelf een risico-analyse van de systemen die je wenst te gebruiken op het kantoor. Zo’n risico-analyse kan ervoor zorgen dat je de vereisten die je hebt in kaart brengt en je data van het kantoor niet nodeloos in gevaar brengt.

 

Zoals jullie al hebben gemerkt kreeg de website een update, zo ook de Privacy Verklaring van balie Gent. Jullie kunnen deze in de link raadplegen.

De balie is verantwoordelijk voor de organisatie van en het toezicht op de uitoefening van ons beroep als advocaat.  Bij het uitvoeren van haar opdracht verwerkt balie Gent heel wat gevoelige dossiers en persoonsgegevens.

Als functionaris gegevensbescherming (DPO) zie ik er op toe dat de gegevens op een behoorlijke wijze worden verwerkt, de juridische grondslag steeds aanwezig is en dat er effectieve bescherming van de data is. 

Het beschermen van onze gevoelige dossiers en verwerkte persoonsgegevens is dan ook prioriteit om de onafhankelijke werking van balie Gent te garanderen, ook door te analyseren welke softwareleveranciers er worden gebruikt. Databescherming is niet enkel belangrijk voor balie Gent, maar ook voor haar leden. 

Ook kantoren worden vooruit geholpen, met de GDPR-wijzer kan je als advocatenkantoor de databescherming op een hoog peil brengen en voortdurend de oefening maken.  De deontologie en ons beroepsgeheim vereisen dat de hoogste vertrouwelijkheid gegarandeerd blijft voor de cliënt. 

Data en algoritmes hebben een steeds grotere impact op de werking van onze kantoren, samenleving, regelgeving en justitie. In Nederland is de overheid bijvoorbeeld verplicht algoritmes publiek te maken zodat kan worden gecontroleerd welke parameters doorslaggevend zijn bij een beslissing. In België is er tot nader orde nog geen dergelijke regelgeving. 

AI is volop in het nieuws. Een regulerend kader inzake Artificiële intelligentie – waarin risicoanalyses moeten worden gemaakt en sommige AI-toepassingen verboden zijn – staat in de steigers. Lieven Scheire had het in zijn zaalshow over Artificiële intelligentie expliciet over onze beroepsgroep. 

“Een beroep dat zal blijven, is dat van de Advocaat, want het is helemaal niet duidelijk of AI -systemen op bepaalde data mogen trainen, wie eigenaar is van de content, wat er gebeurt met de opgenomen data binnen AI en hoe de privacyrechten van de betrokkene binnen deze systemen kunnen worden gegarandeerd.”

Jents Debruyne
Data Protection Officer 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Griffiewerking juli/augustus 2024

Door het zeer beperkt personeelsbestand (ongeveer 72% van het kader) is het zeer moeilijk om de griffies tijdens het gerechtelijk verlof te laten werken. In die omstandigheden heeft het directiecomité beslist dat het aangewezen is om tijdens de maanden juli/augustus 2024 de griffies van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen in de namiddag te laten werken met gesloten deuren.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.