Betaalbare toegang tot justitie

In zijn verslag aan het federale parlement stelt het Rekenhof zijn vaststellingen voor bij de interne controle die de balies en ordes van advocaten uitvoeren op de tweedelijnsbijstand en bij het externe toezicht door de FOD Justitie op de werkingskosten BJB.

Meer info via deze link.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant