BJB – aanwezigheidsattesten JRB Gent

 

In overleg met de jeugdgriffiers van de jeugdrechtbank te Gent is overeengekomen en beslist dat vanaf 01/09/2023 er geen aanwezigheidsattesten meer zullen en moeten afgeleverd worden aan de advocaten n.a.v. kabinetsbesprekingen en voorleidingen, tenzij er geen beschikking gewezen wordt.

 Indien er een beschikking gewezen wordt, zal deze digitaal door de griffie aan de advocaat afgeleverd worden. Hieruit zal dan uw aanwezigheid en prestatie blijken. Deze beschikking voegt u dan aan uw pro Deo dossier.

 De griffiers zullen letten op een correcte en duidelijke vermelding van uw aanwezigheid, ook indien u loco verschijnt en ook als er enkel maar sprake was van een telefonische vertegenwoordiging. Telefonische vertegenwoordiging wordt – zoals u weet – niet vergoed.

 Indien broers en zussen tezelfdertijd opgeroepen zijn en besproken worden, kan u wel nog een aanwezigheidsattest aan de griffier vragen met vermelding van de tijdstippen waarop de broers en zussen die dag met uw bijstand werden gehoord.

 U zal dergelijk aanwezigheidsattest nodig hebben zo u aanspraak wenst te maken op de volle punten van de voorleiding per kind, broer en/of zus, terwijl anders in een herleiding tot 1 of 0 punten wordt voorzien.

 Indien u geen afzonderlijke dossiers (en geen afzonderlijke punten) per broer of zus aanvraagt, is dit uiteraard niet nodig.

 Let wel: dit aanwezigheidsattest moet dan onmiddellijk gevraagd worden, ten laatste de dag nadien. Later is dit niet meer mogelijk voor de griffiers.

 Dank om hier de nodige aandacht voor te hebben opdat er geen misverstanden rijzen met de griffie.

 

 

Ook interessant

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.