BJB Gent – laatste nazicht puntenverslagen gerechtelijk jaar 2022-2023

Uw BJB is in de laatste rechte lijn voor wat betreft haar interne controle nazicht puntenverslagen gerechtelijk jaar 2022-2023.

De teller staat op heden reeds op meer dan 14.000 puntenverslagen.

U wordt een laatste maal verzocht nazicht te doen van uw dossiers.

In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de nieuwe status “voorstel afsluiten-wijziging BJB”.

Telkenmale er een wijziging door een corrector aan uw puntenverslag wordt aangebracht, krijgt het dossier eerst deze status.

Theoretisch heeft u daarop drie mogelijkheden.

Optie 1 : U kan niets doen, de termijn zoals opgegeven in het dossier laten verstrijken, waarop het dossier automatisch de status “afgesloten door Balie” krijgt.

Optie 2 : U kan actief, bij kennisname van het dossier ook de puntenaanpassing aanvaarden, het dossier krijgt onmiddellijk de status “afgesloten door Balie”.

Optie 3 : U kan, mits motivering, ook de puntenwijziging weigeren, waarop het dossier de status “voorstel afsluiten” krijgt. In voorkomend geval wordt aangeraden om voor wat betreft uw motivering, niet het veld onder de prestatie te gebruiken, doch wel met een bericht via “communicatie” te werken, dit teneinde het overzicht te bewaren.

Opgelet, aangezien wij in de laatste rechte lijn zijn, naar het trekken van de lijsten, lees het vast fixeren van het totale aantal dossiers dat dit jaar, onder voorbehoud van Audit, voor uitbetaling in 2024 vertrekt, is het mogelijk, dat indien u in deze dossiers niets zou doen (optie één dus), deze dossiers niet de gepaste status hebben om met de lijsten mee te vertrekken.

U doet dus idealiter en in uw eigen belang per kerende nazicht van uw dossiers algemeen en deze categorie in het bijzonder en onderneemt daarbij gepaste actie.

Onze nazichtsronde kent sowieso zijn definitieve besluit op vrijdag 20 oktober aanstaande. U heeft tot dan mogelijkheid tot ultiem nazicht van uw dossiers.

Uw BJB spant zich in om maximaal de zowel tijdig afgesloten én volledige dossiers met de lijsten te laten vertrekken.

Dank voor uw begrip en medewerking.


 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Ook interessant