BJB – update afsluitingen

Uw BJB heeft al heel wat pro Deo dossiers afgesloten welke u het vorig gerechtelijk jaar afsloot (meer dan 12.000) en uw BJB doet er ook alles aan om alle dossiers die t.e.m. 10/07/2023 door u zijn afgesloten, te verwerken opdat deze mee zijn voor de eerst volgende uitbetaling (voorzien mei-juni 2024). Een goede onderlinge samenwerking / uitwisseling tussen u en het BJB zijn daarbij onontbeerlijk.

 Gelieve evenwel nog eens goed de dossiers na te zien welke op onvolledig staan/stonden na nazicht door onze adjuncten. Voegde u de gevraagde bijkomende info en stukken, vergeet dan niet om het dossier terug te sturen naar het BJB. In dat geval krijgt uw dossier terug de status ‘voorstel afsluiten’. Op die manier valt uw dossier niet door de mazen van het net of blijft het niet ergens hangen.

 Wij voorzien onze definitieve en dus laatste afsluitingen 30/09/2023. Dank om hier rekening mee te houden. Deze datum doet geen afbreuk aan hoger vernoemde intentie van uw BJB.

 Bij vragen of bedenkingen bij een specifiek dossier van u verzoeken wij u vooreerst in uw dossier zelf een mailing te voorzien en niet naar ons algemeen mailadres of telefonisch. Onze bediendes zijn immers niet belast met afsluitingen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ook interessant

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.