Bijstand van een
pro Deo advocaat

Zijn je financiële middelen beperkt? Dan kan je mogelijks beroep doen op een pro Deo-advocaat.

Je kan hiervoor een aanvraag indienen bij het pro Deo-bureau (BJB) of zelf een advocaat naar keuze aanspreken. De advocaat die jou wordt toegewezen zal volledig of gedeeltelijk door de overheid worden betaald. Zodra je niet langer aan de voorwaarden voldoet om te genieten van deze dienst, ben je verplicht de advocaat hiervan te verwittigen.

Voor wie?

Kijk hier na of je voldoet aan de voorwaarden:

Wat mag je verwachten?

De toegewezen advocaat ontfermt zich over je dossier en kan het nodige doen voor advies, bijstand en vertegenwoordiging.

Wat kost dat?

Kom je in aanmerking voor volledige kosteloze juridische bijstand, dan betaal je geen enkele bijdrage aan je toegewezen advocaat.

Kom je in aanmerking voor gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand, dan betaal je een bedrag tussen 25 en 125 euro per dossier. Dit wordt berekend en beslist door het Bureau voor Juridische Bijstand (pro Deo bureau) volgens de wettelijke barema’s.  

Uitzonderlijk, wanneer je dankzij de tussenkomst van jouw advocaat in een financieel gunstiger positie bent gebracht, kunnen – alleen na goedkeuring door het pro Deo bureau – extra erelonen worden aangerekend.  Ook dit is wettelijk begrensd.  Jouw advocaat kan je daarover perfect inlichten.

Praktisch: hoe gaat het in zijn werk?

Om de toevoeging van een advocaat vlot te laten verlopen, kom je best goed voorbereid.

1. CONTROLEER OF JE IN AANMERKING KOMT.

Download de PDF en kijk zelf al even of je in aanmerking komt. Twijfel je, kom naar een zitting van het pro Deo bureau.

2. VUL JOUW AANVRAAGFORMULIER IN

Het formulier kan je hier vinden.

3. ZORG VOOR DE NODIGE AANVULLENDE DOCUMENTEN

Lees hier wat je moet meebrengen.

4. KOM NAAR DE ZITDAGEN

Voor je komt, controleer onze contactmomenten (zie onderaan deze pagina).

Indien je niet naar de zitting kan komen, kan je ook steeds zelf een advocaat naar keuze aanspreken (een lijst kan je vinden op www.advocaat.be). Mocht de door u gekozen advocaat bereidwillig zijn om op te treden als pro Deo-advocaat, zal men van u een aantal documenten vragen om de aanvraag te kunnen indienen. Na goedkeuring ontvangt u een brief van het Bureau voor Juridische Bijstand met de beslissing. 

Waar en wanneer?

Wanneer

Om een advocaat toegewezen te krijgen dien je je persoonlijk aan te melden bij het Bureau voor Juridische Bijstand, op één van de volgende zittingsdagen:

maandag
11.00 uur
10.30 uur – 11.20 uur*

dinsdag 
11.00 uur
10.30 uur – 11.20 uur*

woensdag
14.00 uur
13.30 uur – 14.20 uur*

donderdag
11.00 uur
10.30 uur – 11.20 uur*

vrijdag
11.00 uur
10.30 uur – 11.20 uur*

*Er wordt gebruik gemaakt van een ticketsysteem om alles vlot te laten verlopen.  Je kan een ticket nemen vanaf een half uur voor aanvang van de zitting tot 20 minuten na aanvang van de zitting. Indien je vragen of verdere ondersteuning nodig hebt dan kan je contact opnemen met het secretariaat van het BJB.

Waar

BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND

Opgeëistenlaan 401/P – 9000 Gent
tel.: 09/234 56 27
fax: 09/225 55 89
bjb@baliegent.be

Openingsuren secretariaat
BJB (algemene informatie)

maandag /dinsdag / donderdag/ vrijdag:
09.00 uur tot 12.00 uur

Woensdag:
09.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 16.00 uur