Controleer tijdig of er sprake is van tegenstrijdige belangen.

U wordt gecontacteerd door een nieuwe cliënt die een afspraak wenst. Voorafgaand aan deze consultatie, maakt deze nieuwe cliënt u een hele reeks documenten over.

Het is raadzaam om reeds op het ogenblik van het telefonisch contact een controle te doen of er geen sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen.

Doe steeds de controle wie uw toekomstige cliënt is en wie de eventueel toekomstige tegenpartij kan zijn.

Op het ogenblik dat u kennisneemt van de inhoud van de doorgestuurde documenten en dan vaststelt dat ook een bestaande cliënt betrokken is in het conflict; kan u niet optreden noch voor de toekomstige cliënt, noch voor de reeds bestaande cliënt.

Dit nu art. 7 van de Codex Deontologie Advocaten uitdrukkelijk bepaalt dat als de geheimhouding van de ontvangen vertrouwelijke informatie dreigt te worden aangetast de advocaat geen zaak op zich mag nemen van een nieuwe cliënt. Bovendien sluit ook art. 5 van de Codex Deontologie Advocaten uit dat bij een belangenconflict of een wezenlijke dreiging daartoe wordt opgetreden.

Voer dus een tijdige controle uit om zo de belangen van de cliënten te kunnen behartigen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Slotevent Balie Gent

Het einde van het gerechtelijk jaar 2023-2024 nadert en geen betere manier om dit in schoonheid af te sluiten dan op het SLOTEVENT BALIE GENT 2024.

Kom gezellig een glaasje drinken en een hapje eten om de start van het gerechtelijk verlof te vieren.

IGO Lex: periodieke editie mei 2024

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Verkiezingen 2024

We gaan de laatste week in om te kandideren voor de verkiezing van
• stafhouder
• vice-stafhouder
• leden van de raad van de orde
• afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB.

Laat u horen, stel u kandidaat, neem deze mogelijkheid met uw beide handen.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.