Controleer tijdig of er sprake is van tegenstrijdige belangen.

U wordt gecontacteerd door een nieuwe cliënt die een afspraak wenst. Voorafgaand aan deze consultatie, maakt deze nieuwe cliënt u een hele reeks documenten over.

Het is raadzaam om reeds op het ogenblik van het telefonisch contact een controle te doen of er geen sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen.

Doe steeds de controle wie uw toekomstige cliënt is en wie de eventueel toekomstige tegenpartij kan zijn.

Op het ogenblik dat u kennisneemt van de inhoud van de doorgestuurde documenten en dan vaststelt dat ook een bestaande cliënt betrokken is in het conflict; kan u niet optreden noch voor de toekomstige cliënt, noch voor de reeds bestaande cliënt.

Dit nu art. 7 van de Codex Deontologie Advocaten uitdrukkelijk bepaalt dat als de geheimhouding van de ontvangen vertrouwelijke informatie dreigt te worden aangetast de advocaat geen zaak op zich mag nemen van een nieuwe cliënt. Bovendien sluit ook art. 5 van de Codex Deontologie Advocaten uit dat bij een belangenconflict of een wezenlijke dreiging daartoe wordt opgetreden.

Voer dus een tijdige controle uit om zo de belangen van de cliënten te kunnen behartigen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant