DPA: notariële registers werden geïntegreerd in DPA-platform

Het DPA-platform biedt u voortaan de mogelijkheid om ook notariële authentieke bronnen, zoals het Centraal Register van Testamenten, het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten en het Centraal Erfrechtregister, te bevragen. U moet zich voor opzoekingen van de gegevens van testamenten, huwelijksovereenkomsten of akten met betrekking tot nalatenschappen niet langer schriftelijk wenden tot de opzoekbalie van de Federatie van Notarissen. Dankzij de online integratie van de Fednot-registers in de “Authentic Sources”-applicatie op het DPA-platform kan u ze rechtstreeks raadplegen en krijgt u onmiddellijk een antwoord op uw opzoeking.
 
U moet uiteraard wel een legitieme reden hebben, die verband houdt met uw hoedanigheid als advocaat, om deze registers te raadplegen.
 
  • Het Centraal register van Testamenten (CRT), dat in 1977 werd opgericht, is een van de oudste registers in functie en bevat intussen meer dan 3.500.000 gegevens. In dit register kan u nagaan wie een testament (of enige andere laatste wilsbeschikking) heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris. 
     
  • Het Centraal register van Huwelijksovereenkomsten (CRH) is een Belgisch register waarin de gegevens van de notariële akten en vonnissen en arresten met betrekking tot het relatievermogensrecht worden ingeschreven.
     
  • In het in 2018 opgerichte Centraal Erfrechtregister (CER) kunnen de metagegevens van belangrijke akten en attesten (verklaringen van verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, akten en attesten van erfopvolging, …), die betrekking hebben op de afwikkeling van de nalatenschap van een overleden persoon, gemakkelijk teruggevonden worden.
 
Daar waar het tot voor kort soms enkele weken duurde voor u antwoord kreeg op uw vraag tot opzoeking kan u de drie registers nu zelf onmiddellijk online consulteren. Net zoals bij opzoekingen in andere registers geeft u eerst uw referentie en facturatiegegevens op en daarna kan u uw opzoeking opstarten aan de hand van een rijksregisternummer. De drie registers kunnen tegelijkertijd of afzonderlijk geconsulteerd worden, volgens de noden van het dossier, en u betaalt een vast tarief per ondervraagd register. In het rapport dat wordt aangemaakt vindt u welk document ingeschreven werd en bij welke notaris of andere instantie (bijvoorbeeld rechtbank, FODfin, …). Toegang tot deze registers is momenteel voorbehouden aan advocaten. De notariële bronnen kunnen voorlopig nog niet geconsulteerd worden door uw gemandateerden. (Download hier de handleiding.)
 
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Slotevent Balie Gent

Het einde van het gerechtelijk jaar 2023-2024 nadert en geen betere manier om dit in schoonheid af te sluiten dan op het SLOTEVENT BALIE GENT 2024.

Kom gezellig een glaasje drinken en een hapje eten om de start van het gerechtelijk verlof te vieren.

IGO Lex: periodieke editie mei 2024

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Verkiezingen 2024

We gaan de laatste week in om te kandideren voor de verkiezing van
• stafhouder
• vice-stafhouder
• leden van de raad van de orde
• afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB.

Laat u horen, stel u kandidaat, neem deze mogelijkheid met uw beide handen.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.