Een (deontologische) vraag aan de Stafhouder.

Deontologische vragen voorgelegd aan de stafhouder:  Ik volg een confrater op

Vraag: “Ik volg een confrater op en merk een eventuele beroepsfout op in de behandeling van het dossier.”

Artikel 128, 2e lid van de Codex Deontologie Advocaat bepaalt:

  • wat kan wel: u kan de opgevolgde advocaat in gebreke stellen;
  • wat kan niet: u kan niet in rechte optreden in het geschil over de beroepsaansprakelijkheid van de opgevolgde advocaat;
  • uitzondering: als het belang van de cliënt dit vereist, kan in bijzondere gevallen de stafhouder het optreden in rechte toch toestaan.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant