EEN MEMORABELE KLIMAATZAAK VAN ZES JONGEREN

EEN MEMORABELE KLIMAATZAAK VAN ZES JONGEREN

Op 27 september 2023 wordt voor de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de zaak

Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others ( application no. 39371/20)behandeld.

Deze zaak is op heden enig, nooit zijn zoveel lidstaten betrokken in een zaak voor het EHRM.

Deze zaak is wordt ook memorabel geheten; zes Portugese jongeren (tussen de 11 en 24 jaar) klagen de onderscheiden landen aan dat zij hun mensenrechten schenden door het tekortkomen in  de reductie van broeikasgassen die bijdragen tot globale opwarming, wat een ernstige bedreiging is voor hun leefomstandigheden en gezondheid .

De jonge Portugezen willen toepassing van het ‘effectiviteitsbeginsel’, i.e. dat hun rechten (in deze o.m. artikel 2 en 8 EVRM) effectief en praktisch worden beschermd.

Verdere informatie vindt u bij het EHRM

Press release

Financial Times 2/3.09.2023, Critical climate case could force countries to do more, Philippe Sands

https://www.ft.com/content/9da70dde-5904-4469-90bf-1248e906b721

Ook interessant