EEN MEMORABELE KLIMAATZAAK VAN ZES JONGEREN

EEN MEMORABELE KLIMAATZAAK VAN ZES JONGEREN

Op 27 september 2023 wordt voor de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de zaak

Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others ( application no. 39371/20)behandeld.

Deze zaak is op heden enig, nooit zijn zoveel lidstaten betrokken in een zaak voor het EHRM.

Deze zaak is wordt ook memorabel geheten; zes Portugese jongeren (tussen de 11 en 24 jaar) klagen de onderscheiden landen aan dat zij hun mensenrechten schenden door het tekortkomen in  de reductie van broeikasgassen die bijdragen tot globale opwarming, wat een ernstige bedreiging is voor hun leefomstandigheden en gezondheid .

De jonge Portugezen willen toepassing van het ‘effectiviteitsbeginsel’, i.e. dat hun rechten (in deze o.m. artikel 2 en 8 EVRM) effectief en praktisch worden beschermd.

Verdere informatie vindt u bij het EHRM

Press release

Financial Times 2/3.09.2023, Critical climate case could force countries to do more, Philippe Sands

https://www.ft.com/content/9da70dde-5904-4469-90bf-1248e906b721

Ook interessant

Slotevent Balie Gent

Het einde van het gerechtelijk jaar 2023-2024 nadert en geen betere manier om dit in schoonheid af te sluiten dan op het SLOTEVENT BALIE GENT 2024.

Kom gezellig een glaasje drinken en een hapje eten om de start van het gerechtelijk verlof te vieren.

IGO Lex: periodieke editie mei 2024

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Verkiezingen 2024

We gaan de laatste week in om te kandideren voor de verkiezing van
• stafhouder
• vice-stafhouder
• leden van de raad van de orde
• afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB.

Laat u horen, stel u kandidaat, neem deze mogelijkheid met uw beide handen.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.