Griffiewerking juli/augustus 2024

Geachte 

Door het zeer beperkt personeelsbestand (ongeveer 72% van het kader) is het zeer moeilijk om de griffies tijdens het gerechtelijk verlof te laten werken, en is er eveneens een probleem van veiligheid omdat soms slechts één personeelslid aanwezig is. Zoals u weet hebben de meeste vredegerechten nog geen alarmknop om ingeval van incidentie, de politiediensten te waarschuwen.

In die omstandigheden heeft het directiecomité beslist dat het aangewezen is om tijdens de maanden juli/augustus 2024 de griffies van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen in de namiddag te laten werken met gesloten deuren. Dit betekent dat de griffies dan wel open zijn maar ofwel telefonisch of bij e-mail bereikbaar zijn dan wel nog in de namiddag bereikbaar zijn enkel op afspraak. Dit geeft aan de griffiers en medewerkers een zekere rust, zeker als ze alleen op de griffie zijn en beheerst op redelijke wijze de werklast.

De advocaten en de burgers zullen m.a.w. in de namiddag nog steeds op voornoemde wijze geholpen worden en men kan, indien dringend noodzakelijk, nog steeds op de griffie terecht op afspraak.

Uiteraard gaan we dit duidelijk afficheren aan elke toegang, zullen we dit op de website plaatsen en gaan we de balies hiervan verwittigen.

Dit werd gemeld aan de procureur-generaal en de procureur des Konings die geen bezwaar hebben tegen deze voorgenomen regeling.

Uiteraard staat het directiecomité ook open voor uw zienswijze die wij desgevallend graag vernemen.

Met achting.

Jan Kamoen

Voorzitter Vredegerechten en Politierechtbank Oost-Vlaanderen

Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp

Ook interessant

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.