IGO Lex: periodieke editie mei 2024

Platform IGO Lex

Op het platform ‘IGO Lex’ vindt u informatie en documentatie terug over:

  • (nakende) wetgeving en activiteiten binnen de diverse arrondissementen van Justitie;
  • internationale wetgeving en activiteiten;
  • rechtspraak;
  • Rechtsleer;

Het IGO Lex-platform verzamelt alle informatie afkomstig uit de juridische nieuwsbrief ‘IGO Lex’. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en/of Frans en/of Engels.

Juridische nieuwsbrief ‘IGO Lex’

Deze nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd naar alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel. Door het juridische nieuws naar hen toe te brengen, willen we hen nog beter up-to-date houden over wat beweegt binnen de gerechtelijke wereld en de kennisdeling verder vergroten.

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u
informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van
justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Door het juridische nieuws naar u toe te brengen, willen we u een inzicht bieden in de reeds
bestaande informatie en documentatie die circuleert binnen justitie en de kennisdeling tussen de
gerechtelijke instanties verder vergroten.

Hier kunt u de periodieke editie van mei 2024 raadplegen.

Ook interessant: website IGO

Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp

Ook interessant

Griffiewerking juli/augustus 2024

Door het zeer beperkt personeelsbestand (ongeveer 72% van het kader) is het zeer moeilijk om de griffies tijdens het gerechtelijk verlof te laten werken. In die omstandigheden heeft het directiecomité beslist dat het aangewezen is om tijdens de maanden juli/augustus 2024 de griffies van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen in de namiddag te laten werken met gesloten deuren.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.