Jaarlijkse rapportering stagemeesters en stagiairs

U bent stagemeester?

Overeenkomstig artikel 30ter Codex Deontologie voor Advocaten dient elke erkende stagemeester uiterlijk op 31 december van elk jaar een schriftelijk en gedocumenteerd verslag te bezorgen aan de raad van de Orde over de naleving van de in artikel 30bis Codex Deontologie voor Advocaten bepaalde verplichtingen en voorwaarden.

Ook als u op vandaag geen stagiair onder uw begeleiding heeft dient u hiervoor het nodige te doen.

De rapporteringsverplichting kan u in orde brengen via de applicatie ‘rapportering stagemeesters’. Wenst u weggelaten te worden van de lijst van stagemeesters? Dan kan u dat ook via deze applicatie aangeven.

Indien u meer dan één advocaat-stagiair heeft, moet u over elke stagiair afzonderlijk verslag uitbrengen. Dit kan door in het verslag het aantal advocaat-stagiairs te vermelden. Naargelang de informatie die u invoert, krijgt u bijkomende in te vullen velden. 

U bent stagiair?

In lijn met de hierboven vermelde rapportering door de stagemeesters voorziet art. 22.1 Reglement balie Gent  een jaarlijkse rapporteringsverplichting voor stagiairs.

Stagiairs worden verzocht om tegen uiterlijk 31 december 2023 het document via deze link ingevuld over te maken aan secretariaat@baliegent.be zodat de stagecommissie hiervan kennis kan nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Slotevent Balie Gent

Het einde van het gerechtelijk jaar 2023-2024 nadert en geen betere manier om dit in schoonheid af te sluiten dan op het SLOTEVENT BALIE GENT 2024.

Kom gezellig een glaasje drinken en een hapje eten om de start van het gerechtelijk verlof te vieren.

IGO Lex: periodieke editie mei 2024

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Verkiezingen 2024

We gaan de laatste week in om te kandideren voor de verkiezing van
• stafhouder
• vice-stafhouder
• leden van de raad van de orde
• afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB.

Laat u horen, stel u kandidaat, neem deze mogelijkheid met uw beide handen.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.