Jaarlijkse rapportering stagemeesters en stagiairs

U bent stagemeester?

Overeenkomstig artikel 30ter Codex Deontologie voor Advocaten dient elke erkende stagemeester uiterlijk op 31 december van elk jaar een schriftelijk en gedocumenteerd verslag te bezorgen aan de raad van de Orde over de naleving van de in artikel 30bis Codex Deontologie voor Advocaten bepaalde verplichtingen en voorwaarden.

Ook als u op vandaag geen stagiair onder uw begeleiding heeft dient u hiervoor het nodige te doen.

De rapporteringsverplichting kan u in orde brengen via de applicatie ‘rapportering stagemeesters’. Wenst u weggelaten te worden van de lijst van stagemeesters? Dan kan u dat ook via deze applicatie aangeven.

Indien u meer dan één advocaat-stagiair heeft, moet u over elke stagiair afzonderlijk verslag uitbrengen. Dit kan door in het verslag het aantal advocaat-stagiairs te vermelden. Naargelang de informatie die u invoert, krijgt u bijkomende in te vullen velden. 

U bent stagiair?

In lijn met de hierboven vermelde rapportering door de stagemeesters voorziet art. 22.1 Reglement balie Gent  een jaarlijkse rapporteringsverplichting voor stagiairs.

Stagiairs worden verzocht om tegen uiterlijk 31 december 2023 het document via deze link ingevuld over te maken aan secretariaat@baliegent.be zodat de stagecommissie hiervan kennis kan nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant