LIGECA

Geachte confraters,

Ook u als advocaat kan een dossier aanmelden bij Ligeca die bemiddelt inzake erelonen en desgevallend afbetalingen hierover. Meer informatie vindt u via: https://www.ligeca.be/

Hierbij vindt u ook het jaarverslag 2022 van Ligeca
(https://oca.ligeca.be/nl/wp-content/uploads/2023/03/Jaarverslag-2022-Ligeca.pdf)

Confraterneel

Frank Van Vlaenderen
Stafhouder

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant