#mustread: Diversiteit en justitie: op weg naar inclusie

Dit boek biedt het verslag van het colloquium “Diversiteit en justitie: op weg naar inclusieve justitie”, dat op 17 maart 2023 werd georganiseerd door de Gentse balie en de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent. Honderd jaar nadat Madeleine Schauvliege de zuilen voor de tempel van Themis verschoof, als eerste Gentse vrouwelijke advocaat, wilden de balie Gent en de UGent die verjaardag aangrijpen om het landschap van de rechtsbedeling te overschouwen. 

 Onze samenleving wordt steeds diverser. Er is sprake van een demografische transitie naar een superdiverse samenleving. Dit laat ook het recht en de rechtsbedeling niet onberoerd. Zijn justitie en rechtspraak voldoende diversiteitssensitief en waarvoor zou een inclusieve justitie precies moeten staan? Hoe verhouden neutraliteit, diversiteit en pluralisme zich tot elkaar in de democratische rechtsstaat? Het zijn maar enkele vragen die tijdens de studiedag aan bod kwamen.

Beschikbaar via deze link. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Griffiewerking juli/augustus 2024

Door het zeer beperkt personeelsbestand (ongeveer 72% van het kader) is het zeer moeilijk om de griffies tijdens het gerechtelijk verlof te laten werken. In die omstandigheden heeft het directiecomité beslist dat het aangewezen is om tijdens de maanden juli/augustus 2024 de griffies van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen in de namiddag te laten werken met gesloten deuren.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.