Najaarsactiviteit MEDVOCAT

Waarde confrater

U wordt van harte uitgenodigd om op donderdag 30 november aanwezig te zijn op de najaarsactiviteit van Medvocat.
Deze zal doorgaan op 30 november 2023 onder de titel: “Een beter onderhandelaar, een beter advocaat?”

De plaats van het gebeuren is Bank Delen, Coupure Rechts 102 te Gent.

Het verloop van de avond is als volgt:

17u30 – 18u00: ontvangst, Bank Delen, Medvocat en Story Publishers

18u00 – 18u20: voorstelling Bank Delen

18u20 – 18u30: voorstelling van het boek “Een ja kan je krijgen” door Valerie Story

18u30 – 20u00: paneldebat over het onderwerp: een goed onderhandelaar, dus een beter advocaat?

Het panel zal bestaan uit

–     Stafhouder Carmen Matthijs (Balie West-Vlaanderen)

–     Mr. Tina Devlamynck (erkend bemiddelaar)

–     Mr. Dirk Van de Gehuchte (erkend bemiddelaar, collaboratief advocaat, voorzitter Medvocat vzw en auteur van het boek “Een ja kan je krijgen”)

–     Een magistraat in de ondernemingsrechtbank (nog te bevestigen)

20u00 – 22u00: na het debat wordt u een walking dinner aangeboden door Bank Delen, met gelegenheid tot netwerking.

Voor leden van Medvocat die hun lidgeld 2023-2024 betaald hebben (ontvangen op onze rekening voor 29 november 2023) is de ganse activiteit gratis. Ze kunnen ook gratis het boek “Een ja kan je krijgen” door D. Van de Gehuchte bekomen (winkelprijs € 48,00).

Let op! Enkel advocaten die ook erkend bemiddelaar en/of collaboratief advocaat zijn, kunnen lid worden van Medvocat. Voor niet-leden is deze activiteit betalend (€ 80,00 of € 117,00 met inbegrip van het boek, op rekeningnummer BE11 6301 9137 0248 van de vzw Medvocat.). Betaling moet door ons ontvangen worden ten laatste tegen 29/11/23.

Een voorafgaande inschrijving is steeds noodzakelijk. U kan u inschrijven via het e-mailadres info@medvocat.be met duidelijke vermelding van de advocaat, die zal aanwezig zijn. Let op, er is wel een no-show vergoeding verschuldigd van € 25,00.

Omwille van de catering en de veiligheid is het aantal plaatsen strikt beperkt dus aarzel niet om u in te schrijven.

Indien u advocaat én erkend bemiddelaar of collaboratieve advocaat bent, en uw lidgeld voor het huidig gerechtelijk jaar nog niet zou betaald hebben, doe dan de storting van € 200,00 op rekeningnummer BE11 6301 9137 0248 van de vzw Medvocat.

Een aanvraag tot erkenning voor 2 juridische punten is ingediend bij de OVB en een aanvraag voor 2 punten is ingediend bij de FBC

Wij hopen u daar allen talrijk te begroeten.

Met vriendelijke groet

Dirk Van de Gehuchte

Erkend Mediator – Médiateur agréé
Collaboratief Advocaat – Avocat collaboratif
Advocaat – Avocat – Attorney at law
Voorzitter VZW Medvocat ASBL Président

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Slotevent Balie Gent

Het einde van het gerechtelijk jaar 2023-2024 nadert en geen betere manier om dit in schoonheid af te sluiten dan op het SLOTEVENT BALIE GENT 2024.

Kom gezellig een glaasje drinken en een hapje eten om de start van het gerechtelijk verlof te vieren.

IGO Lex: periodieke editie mei 2024

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Verkiezingen 2024

We gaan de laatste week in om te kandideren voor de verkiezing van
• stafhouder
• vice-stafhouder
• leden van de raad van de orde
• afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB.

Laat u horen, stel u kandidaat, neem deze mogelijkheid met uw beide handen.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.