Nazicht statuten: ontwerp-akte overmaken tegen uiterlijk 30.11.2023

Mogelijks heeft u een advocatenvennootschap die reeds werd opgericht voor 01.05.2019. Bij de invoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (inwerkingtreding op 01.05.2019) werd bepaald dat vennootschappen die werden opgericht voor 01.05.2019 de tijd kregen tot 31.12.2023 om hun statuten aan te passen aan het WVV.

Conform art. 172.2 Codex Deontologie dient zowel voor de omzetting van oude advocatenvennootschappen als voor de oprichting van nieuwe advocatenvennootschappen de akte voorafgaand aan de stafhouder overgemaakt te worden voor deontologisch nazicht. Teneinde het kabinet toe te laten het nodige te doen voor deontologisch nazicht zal u de ontwerpakte willen overmaken tegen uiterlijk 30.11.2023.

Via deze link kan u de modelstatuten van de OVB vinden: https://www.ordevanvlaamsebalies.be/nl/kennisbank/kantoororganisatie/statuten-van-een-advocatenvennootschap 

U kan deze overmaken aan uw notaris zodat deze rekening kan houden met de deontologische voorschriften.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Ook interessant