Openingsrede 2023

Wat. Een. Openingsrede.

We waren redelijk van onze stoel gevallen of we zaten er eerder ongemakkelijk op te schuiven, maar de openingsrede dit jaar was een bom. 

Diversiteit en inclusie zijn meer dan de laatste mode-woorden.

In een wereld die steeds complexer en onderling verbonden wordt, is het cruciaal dat ook wij als balie streven naar een omgeving waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht afkomst, achtergrond, genderidentiteit, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, handicap of welke diversiteitsfactor ook.

Dit vormt de kern van een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving: het creëren van een omgeving waar iedereen de kans krijgt om volledig deel te nemen, te groeien en te bloeien. Naar elkaar luisteren en elkaars perspectieven begrijpen en respecteren zijn cruciaal.

Dit omvat het aanpakken van vooroordelen en discriminatie, het bevorderen van gelijke kansen en het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan het welzijn van iedereen ongeacht wie ze zijn.

Uw balie heeft een commissie diversiteit en inclusie, die vorig jaar uit de startblokken schoot. Wat deed en doet deze commissie? Contact werd gelegd met UGent, er werd een colloquium georganiseerd, het project Diapositief van de NOAB werd onder de loep genomen, er werd gekeken hoe onze website inclusiever kan, het mentoringprogramma werd aangeboden aan de balie alsook werd er een omstaanderstraining georganiseerd. U hoort zeker nog van deze commissie.

In dat verband is het ook belangrijk nog even uw aandacht te vestigen op de ombudsman en de vertrouwenspersonenaan onze balie. Zij zijn er voor u!

Ik moedig iedereen hier vandaag aan om actief deel te nemen aan het bevorderen van inclusie en diversiteit, zowel in uw persoonlijke leven als in uw professionele omgeving. Zoals onze openingsredenaar Mr. Anne Marie De Clerck het zo treffend verwoordde: je moet je kunnen en willen verplaatsen in de ander om ons telkens opnieuw eraan te herinneren dat niets is wat het lijkt.

Door Mr. Griet van Durme

De openingsrede van Mr. Anne Marie De Clerck, kan u hier nalezen. 

De repliek van de Stafhouder kan u hier vinden. 

Met dank aan De Vlaamse Conferentie voor de fotoreportage. 

Om toegang te krijgen tot de volledige fotoreportage (enkel mogelijk via Teams) kan u uitgenodigd worden via communicatie@baliegent.be

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Ook interessant

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.