Opgelet! Witwas en derdenrekening

OPGELET!

UW DERDENREKENING OOK UW VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET VOORKOMEN VAN WITWAS

Geachte confrater, consoror

Uw bijzondere aandacht voor het standpunt van de OVB.

Volgens artikel 5, §1, 28°, b) WPW vallen advocaten onder de witwaspreventiewet zodra ze “optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen” via de derdenrekening.

Die bepaling vereist niet dat de verrichting verband houdt met één van de activiteiten die in artikel 5, §1, 28°, a) WPW zijn opgesomd. 

Bijgevolg valt een advocaat onder het toepassingsgebied van de witwaspreventiewet wanneer zij/hij in naam en voor rekening van haar/zijn cliënt een financiële verrichting via haar/zijn derdenrekening uitvoert, ongeacht of die verrichting verband houdt met een in artikel 5, § 1, 28° geviseerde activiteit.

https://www.ordevanvlaamsebalies.be/nl/nieuws-en-events/financi%C3%ABle-verrichtingen-via-de-derdenrekening-vallen-onder-de-witwaspreventiewet

De raad van de orde van de balie Gent overweegt op zijn komende vergadering een witwasapplicatie te bespreken en eventueel goed te keuren, zodat u al uw belangrijke verplichtingen in het kader van de witwaspreventie kan nakomen en aldus ernstige problemen zo goed als mogelijk kan vermijden.

Confraterneel

Frank Van Vlaenderen
stafhouder

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant