Opleidingstraject bewindvoering 2024

Dit opleidingstraject behandelt uitvoerig  alle aspecten waarmee u als bewindvoerder vaak wordt  geconfronteerd. Een bijzonder interessant traject voor elke advocaat die reeds als bewindvoerder optreedt of voor de advocaat die in de toekomst een of meerdere pupillen zou begeleiden in bewindvoering.

Dit traject bestaat uit 7 on-demand lessen en 2 klassikale lessen die u kunt bijwonen in Gent of in Leuven.
U ontvangt ook de nodige documentatie. In totaal werken 13 experten mee aan deze opleiding.

On demand lessen:

De opleiding start met 7 on-demand lessen. Die moet u doornemen voordat u de tweede klassikale les start. Voor de eerste klassikale les hoeft u nog niet alle on demand lessen al gevolgd te hebben.
 

 • Les 1: Bewind en zorgvolmacht door vrederechter Dirk Scheers
 • Les 2: Bewindvoering en schuldbemiddeling door  Kathleen Segers
 • Les 3: Deontologie en bewindvoering door stafhouder  Eddy Boydens
 • Les 4: GDPR en bewindvoering door Anouk Focquet
 • Les 5: Bewindvoering en beroepsaansprakelijkheid door Pieter Panneel
 • Les 6: Financiële en bancaire aspecten over bewindvoering door  Thierry Lauwers
 • Les 7: De sociale kaart door Jan Theys


Klassikale lessen:

De eerste klassikale les gaat over de ondersteuning van het VAPH. De sprekers zijn een beleidsmedewerker, een teamcoördinator van het team budgetbesteding en een juridische medewerker van het VAPH die de persoonlijke financiering behandelen. Ze geven ook een algemene toelichting over PVF en over de ondersteuning georganiseerd door het VAPH.


Daarnaast komen ook deze onderwerpen aan bod:

 • Het aanvragen ( wie, hoe….  ) van een persoonsvolgend budget en het afhandelen van deze aanvraag ( budgetbepaling, prioritering en terbeschikkingstelling)
 • Het besteden van het persoonsvolgend budget ( wie, hoe…. wat zijn de mogelijkheden enz) ..
 • Integratie- en inkomens vervangende tegemoetkoming /geen VAPH materie ( niet tegemoetkomingen vanuit Vlaamse sociale bescherming?) 


De tweede klassikale les behandelt deze onderwerpen:

 • Medische en sociale omkadering van bewindvoering en de medische en psychologische aspecten en ziektebeelden door hoofdarts Dr. Geert De Bruecker (AZ Broeders van Liefde p.c. Ariadne)
 • Dementie, depressie en stemmingsstoornissen en ouderenmishandeling door hoofdarts Dr. An Haeckens (AZ Tienen)
 • Communicatievaardigheden en empathisch vermogen en conflictbeheersing  door  Fleur Goister

 

De klassikale lessen gaan door in:

 • Gent op 13 mei (VAPH) en 12 juni 2024 (Med. Psych.)
  Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent
 • Leuven op 7 mei  (VAPH) en 5 juni 2024 (Med.Psych.)
  Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven


Praktisch:

De opleiding is erkend voor 15 punten.

De kostprijs voor het hele traject bedraagt 490 euro. U kan daarvoor gebruik maken van de KMO portefeuille.

Deze opleiding kwam tot stand op initiatief van de OVB-commissie bewindvoering.

Meer info en inschrijven. 

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Slotevent Balie Gent

Het einde van het gerechtelijk jaar 2023-2024 nadert en geen betere manier om dit in schoonheid af te sluiten dan op het SLOTEVENT BALIE GENT 2024.

Kom gezellig een glaasje drinken en een hapje eten om de start van het gerechtelijk verlof te vieren.

IGO Lex: periodieke editie mei 2024

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Verkiezingen 2024

We gaan de laatste week in om te kandideren voor de verkiezing van
• stafhouder
• vice-stafhouder
• leden van de raad van de orde
• afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB.

Laat u horen, stel u kandidaat, neem deze mogelijkheid met uw beide handen.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.