Oproep: kandidaten voor een mandaat lid van de Hoge Raad voor de Justitie

Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van de Hoge Raad voor de Justitie

Zoals elke vier jaar moeten er nieuwe leden voor de Hoge Raad voor de Justitie worden aangeduid. Het huidig mandaat loopt immers af op 10 december 2024. De leden van het volgende mandaat (2024-2028) worden wat betreft de magistraten gekozen door hun collega’s en wat betreft de niet-magistraten aangeduid door de Senaat.

Beide oproepen tot kandidaten zijn op 11 maart 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor meer informatie:

Kandidaturen en voordrachten kunnen tot 11/06/2024 worden ingediend bij de Senaat.

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Slotevent Balie Gent

Het einde van het gerechtelijk jaar 2023-2024 nadert en geen betere manier om dit in schoonheid af te sluiten dan op het SLOTEVENT BALIE GENT 2024.

Kom gezellig een glaasje drinken en een hapje eten om de start van het gerechtelijk verlof te vieren.

IGO Lex: periodieke editie mei 2024

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Verkiezingen 2024

We gaan de laatste week in om te kandideren voor de verkiezing van
• stafhouder
• vice-stafhouder
• leden van de raad van de orde
• afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB.

Laat u horen, stel u kandidaat, neem deze mogelijkheid met uw beide handen.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.