Oproep leden Probatiecommissie

Geachte confrater

 Wij ontvingen een verzoek van de FOD Justitie (overeenkomstig artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie) om advocaten voor te dragen om vanaf 1 september 2024 als effectief of plaatsvervangend lid deel uit te maken van de probatiecommissies.

Elke probatiecommissie is samengesteld uit een voorzitter, werkend of eremagistraat aangewezen door de eerste voorzitter van het hof van beroep en uit twee leden:

  • een advocaat door de minister van Justitie gekozen uit twee lijsten van twee namen, respectievelijk opgemaakt door de procureur des Konings of de procureurs des Konings van het gerechtelijk arrondissement en door de stafhouder van de Orde of – in de arrondissementen waar de balies georganiseerd zijn per afdeling van de rechtbank – de stafhouders.
  • een ambtenaar aangewezen door de minister van Justitie na advies van de bevoegde gemeenschapsminister.

 

De probatiecommissie ziet toe op de naleving van voorwaarden die bij een rechterlijke beslissing werden gesteld alsook op de uitvoering van de autonome probatie- en werkstraf.

De leden van de probatiecommissie worden benoemd voor een termijn van drie jaar.

Heeft u interesse voor de functie van effectief of plaatsvervangend lid, gelieve dan uw kandidatuur uiterlijk 31 maart 2024 te mailen aan stafhouder@baliegent.be met uw CV en een korte motivering.

Uw kandidatuur wordt besproken op de raad van de Orde in zijn raadsvergadering van 16.04.2024.


Confraterneel

Frank Van Vlaenderen
stafhouder

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.