Publieke databank uitgesteld tot 1 april 2024?

Wetsontwerp 13 november 2023 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen.

𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗲𝗸𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗮𝗯𝗮𝗻𝗸 𝘃𝗼𝗻𝗻𝗶𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗮𝗿𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘂𝗶𝘁𝗴𝗲𝘀𝘁𝗲𝗹𝗱 𝘁𝗼𝘁 𝟭𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟰.

Artikel 27

“De ontwikkeling van de applicatie die moet toelaten om vonnissen automatisch te pseudonimiseren heeft een lichte vertraging opgelopen buiten de wil om van de FOD Justitie en het Digital Transformation Office. Na de gunning van de overheidsopdracht met als doel de ontwikkeling van deze IT-applicatie werd door de niet-weerhouden kandidaat een beroepsprocedure ingesteld bij de Raad van State. Vanaf de neerlegging van het verzoekschrift tot aan de uitspraak van de Raad van State kon en mocht de FOD Justitie geen verdere stappen zetten in de ontwikkeling van deze applicatie. Hierdoor werd een vertraging van anderhalve maand opgelopen. Om deze reden is een uitstel van de inwer kingtreding van de 2e fase van het centraal register voor de beslissingen van de Rechterlijke Orde onvermijdelijk. De nieuwe uiterste datum voor inwerkingtreding wordt vastgelegd op 1 april 2024.”

Het wetsontwerp kan u hier raadplegen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Ook interessant