Advocaten-stagiairs vrijgesteld van punten permanente vorming

Advocaten-stagiairs zijn voortaan vrijgesteld van het behalen van punten permanente vorming gedurende hun eerste drie jaar baliestage. Dat besliste de algemene vergadering van de OVB op 31 mei 2023.

De algemene vergadering van de OVB keurde op 31 mei 2023 het reglement tot wijziging van artikel 53, laatste lid van de Codex Deontologie voor Advocaten goed.

Wat met behaalde punten?

Behalen de advocaten-stagiairs toch punten permanente vorming gedurende de eerste drie jaar van hun baliestage, dan kunnen zij die punten, zonder een maximumgrens, overdragen naar de volgende gerechtelijke jaren.

Advocaat-stagiair in uw derde stagejaar? 

Advocaat-stagiairs die momenteel in hun derde jaar stage zitten, zijn overeenkomstig het huidige reglement wel nog verplicht om 20 punten permanente vorming te halen en kunnen daarom een maximum aan 40 punten overdragen.

Meer informatie kan u vinden via deze link. 

Ook interessant