Reminder: bijzonder reglement ondernemingsrechtbank

De voorzitter van de Ondernemingsrechtbank meldt dat in dagvaardingen voor het nieuw gerechtelijk jaar nog vaak enkel melding wordt gemaakt van onbetaalde facturen zonder enige precisering waarover deze facturen gaan. Tevens wordt geen code conform het bijzonder reglement in de dagvaarding vermeld. Dit maakt een voorafgaandelijke controle door de zetelende magistraten (inleiding voor de juiste kamer) onmogelijk.

In die optiek verzoekt de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank aan advocaten/gerechtsdeurwaarders om in de dagvaarding de code te preciseren waaronder gedagvaard wordt. Minstens in de dagvaarding het voorwerp van de gevorderde facturatie te willen verduidelijken.

Hier kan u het bijzonder reglement met de codes raadplegen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant