Steunpunt bewindvoering: dossier 2022/7

We overlopen graag een aantal informatieve voorbeelden uit het jaarverslag. 

Het volledige jaarverslag kan u hier vinden.

• Dossier 2022/7 (vraagsteller/melder: familiaal bewindvoerder)

“Geachte heer/mevrouw, vanaf 1/06/2021 is het CRBP in werking getreden. Van de bewindvoerders wordt nu verwacht dat het dossier van de beschermde persoon via die nieuwe e-service verloopt. De applicatie die voorzien is voor de periodieke verslaggeving over de persoon en de goederen bestaat uit zo’n 14 verschillende stappen waarin het gebruikte jargon vaak voor mensen zonder juridische of economische achtergrond moeilijk begrijpbaar is. Een treffelijke handleiding die de gebruiker doorheen alle stappen van de verslaggeving loodst, met begrijpbare uitleg over bepaalde termen, is helaas (bij mijn weten) nergens te vinden. Ik vrees dat er net zoals ik veel bewindvoerders zullen zijn die de periodieke verslaggeving niet of slechts gedeeltelijk volgens de verwachting van de overheid zullen kunnen invullen. Kan er a.u.b. gewerkt worden aan een duidelijke, begrijpbare en volledige handleiding (in een pdf-bestand of andere) met voldoende illustraties (schermafdrukken) zodat gewone mensen zonder juridische opleiding met gerust hart hun verslag kunnen opmaken?”

De commissie erkende de nood aan ondersteuning om te werken met het elektronisch bewindvoeringsdossier.

Het secretariaat kreeg de opdracht om mee te delen dat er op heden door een familiaal bewindvoerder zowel op papier als op elektronische wijze een verslag kan worden neergelegd.

Er werd eveneens gevraagd om een handleiding, die goedgekeurd werd op de vergadering van de vrederechters van West-Vlaanderen, te sturen naar de vraagsteller voor wat betreft de opmaak van de verslaggeving op papier.

Verder werd naar aanleiding van deze vraag, door tussenkomst van de hoofdgriffier, dezelfde handleiding gepubliceerd op de website van de vredegerechten van West-Vlaanderen.

Voor wat betreft de digitale neerlegging van de verslaggeving mocht het secretariaat communiceren dat er gebruik kan worden gemaakt van de e-learning via het CRBP en dat men terecht kan bij de kiosk-pc van het vredegerecht zodat er op praktische wijze (niet op inhoudelijke wijze) door het griffiepersoneel hulp kan worden geboden voor het indienen van de digitale verslaggeving.

 

Ook interessant

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.