Steunpunt bewindvoering: dossier 2022/94

We overlopen graag een aantal informatieve voorbeelden uit het jaarverslag.

Het volledige jaarverslag kan u hier vinden.

  • Dossier 2022/94 (vraagsteller/melder: familiaal bewindvoerder)

“Als suggestie had ik willen een oproep doen om het mandatensysteem van de overheid verder door te trekken naar bewindvoerders. Momenteel is het zo dat men als (familiaal) bewindvoerder geen mandaat kan vragen voor bepaalde overheidsdiensten zoals myminfin, my pension, … Uiteindelijk moet men zich behelpen met papieren hulpmiddelen, wat inefficiënt en tijdrovend is. De precieze lijst van onbekwaamheden en de bevoegdheden van bewindvoerders (eigenlijk de basisbeschikking) is ook niet te vinden op het CRBP, als de bewindvoering ouder is als het nieuwe digitale systeem.”

In deze casus benoemt de familiaal bewindvoerder twee verschillende zaken. Enerzijds suggereert de bewindvoerder de nood aan een mandatensysteem voor de familiaal bewindvoerder. Anderzijds haalt hij aan dat de aanstellingsbeschikking van de bewindvoerder niet digitaal beschikbaar is in het CRBP indien de bewindvoerder werd aangesteld voor de invoering van het CRBP.

De commissie stelde vast dat de familiaal bewindvoerder een terechte tekortkoming signaleerde met betrekking tot het mandatensysteem. Voor professionele bewindvoerders is het namelijk geen probleem om via de website van FOD Financiën een mandaat aan te maken om de belastingaangifte namens de beschermde persoon digitaal in te dienen. De familiale bewindvoerders kunnen daarentegen enkel een papieren belastingaangifte doen. Zij kunnen geen mandaat aanmaken zoals de professionele bewindvoerders dit kunnen. De familiaal bewindvoerder die het Steunpunt bewindvoering contacteerde wil de belastingaangifte namens de beschermde persoon digitaal indienen en heeft het gevoel gediscrimineerd te zijn omdat dit voor de groep van de familiale bewindvoerders niet mogelijk blijkt te zijn.

De commissie wil dan ook het signaal geven naar de beleidsmakers toe dat het een tekortkoming is dat familiale bewindvoerders verplicht worden om namens de beschermde persoon een papieren belastingaangifte in te dienen.

Wat de aanstellingsbeschikking van de bewindvoerder betreft, deelde de commissie aan de melder mee dat de partijen zich voor een kopie of afschrift kunnen wenden naar de griffie van het bevoegde vredegerecht, indien de aanstellingsbeschikking niet digitaal beschikbaar is in het CRBP.

De commissie formuleert de aanbeveling naar het beleid toe om beschikkingen die dateren van voor de opstart van het elektronisch bewindvoeringsdossier te digitaliseren zodat ze raadpleegbaar zijn via het CRBP.

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.