Studiedag over de vermogenskloof tussen vrouwen en mannen in België.

Studiedag over de vermogenskloof tussen vrouwen en mannen in België
Genderspecifieke vermogensoverdracht binnen koppels en families

28 november 2023, van 12.30 tot 21.30 uur

Salle des Pas Perdus, Train World, Prinses Elisabethplein 5, 1030 Schaarbeek
Inschrijven

In België heeft de economische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen als gevolg van dynamieken op de arbeidsmarkt (de loonkloof, het glazen plafond, de plakkende vloer, …) het voorwerp uitgemaakt van veel onderzoek. De economische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen die te maken heeft met de genderspecifieke vermogensoverdracht bij wettelijke samenwoning, huwelijk, echtscheiding en overlijden is daarentegen tot nu toe weinig of niet beschreven.

Op verzoek van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een studie laten uitvoeren vanuit een juridisch perspectief met een empirische benadering, waarbij justitiële actoren (notarissen, advocaten, magistraten) werden bevraagd. Deze studie evalueert of het gebruik van de verschillende juridische technieken en tools voor de overdracht van vermogen een verschillende impact heeft op vrouwen en mannen en daardoor kan bijdragen aan een vermogenskloof tussen vrouwen en mannen.

We organiseren op 28 november van 12.30 tot 21.30 uur een studiedag over dit thema.

In de namiddag worden de resultaten van deze vernieuwende Belgische studie over de hypothese van de genderspecifieke overdracht van het huwelijks- en familiaal vermogen voor het eerst voorgesteld door professor Yves-Henri Leleu (ULiège), professor Elisabeth Alofs (VUB) en doctoraatsstudente Chloé Harmel (UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles). Daarnaast zullen ook een aantal expert(e)s met verschillende achtergronden aan het woord komen.

Daarna is er de gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten tijdens de vernissage van de kunsttentoonstelling ‘Libere di… VIVERE’. Het gaat om een project van de Global Thinking Foundation dat gericht is op de preventie van economisch geweld door de bewustwording errond te vergroten en het sociale isolement van vrouwen te bestrijden.

‘s Avonds volgen twee inleidende presentaties en panels, enerzijds met juridische professionals en anderzijds met middenveldorganisaties, opdat ook de ervaringen vanop het terrein aan bod komen. De panelleden geven hun visie op de vermogensoverdracht binnen koppels en families, en daaraan grenzende thema’s, zoals de economische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen en de verschillen tussen de samenlevingsvormen en -statuten (huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning).

Het volledige programma kan u hier raadplegen.

Er wordt simultane vertaling Frans – Nederlands voorzien.

De studie over de genderspecifieke vermogensoverdracht binnen koppels en families zal begin 2024 digitaal beschikbaar zijn en tevens in papieren versie worden uitgegeven. Wie deelneemt aan de studiedag en een gratis papieren uitgave van de studie wenst te ontvangen, kan dit op het inschrijfformulier aangeven.

Deelname aan de studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via het online formulier.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant