Studienamiddag: Naar menselijkere, snellere en straffere justitie?

Met de themawetten om ‘Justitie menselijker, sneller en straffer te maken’ zijn met de zgn. ‘Potpourri’-wetten’ – diverse wijzigingen aangebracht in allerlei wetten. Met het opschrift worden de beoogde doelstellingen ervan alvast kraakhelder weergegeven. Inmiddels zijn reeds een aantal van dergelijke themawetten (I, II, IIbis, III en IV) verschenen.

Deze wetten hebben niet onbelangrijke gevolgen voor het straf- en strafprocesrecht, dat op enkele punten recent reeds aanpassingen heeft ondergaan, maar waarvan vooral door de aankomende wetten (III en IV) significante wijzigingen in het vooruitzicht worden gesteld, zoals o.m.:

 • de nieuwe controle op langdurige opsporingsonderzoeken,
 • de nieuwe termijnen en mogelijkheden van het volgappel,
 • de wijzingen met betrekking tot de voorlopige hechtenis,
 • maar ook bijvoorbeeld naar de procedure van het bevel tot betalen uit het wegverkeersrecht, die wellicht zal worden uitgebreid tot alle niet-betaalde minnelijke schikkingen.


Tijdens deze boeiende studienamiddag georganiseerd op 14 december 2023door Universiteit Gent ism de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen – Afdeling Gent zullen de sprekers uitgebreid ingaan op de diverse  nieuwigheden. Daarbij zullen de veranderingen met betrekking tot de rechtsmiddelen in strafzaken specifiek worden uitgelicht. Daarnaast zal de aanleiding van de verschillende hervormingen grondig worden behandeld. Aangezien diverse wijzigingen tot stand zijn gekomen ten gevolge van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, zal hieraan evident bijzondere aandacht worden besteed.

Sprekers:

 • Daniel Van den Bossche, Afdelingsvoorzitter Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen – afdeling Gent
 • Dr. Jan Roelandt, Doctor-assistent UGent
 • Onno Vancoillie, Onderzoeksassistent UGent
 • Nicholas De Nil, Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, vrijwillig medewerker UGent
 • Prof. dr. Philip Traest, Docent UGent

 
Accreditaties:

 • Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 3 punten.
 • Tenlasteneming door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.
 • Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname.

Meer informatie en inschrijven:

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant