studienamiddag van het tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht

De jaarlijkse studienamiddag van het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR) is dit jaar aan zijn zesde editie toe. Trouw aan de filosofie van het tijdschrift wil ook deze editie weer een aantal actuele ontwikkelingen aan bod laten komen op het kruispunt van de verschillende juridische deelgebieden die binnen TIBR worden behandeld.

Tijdens een eerste, overkoepelende uiteenzetting wordt een overzicht geboden van de recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges binnen het insolventie-, beslag- en zekerheidsrecht en belangrijke actuele evoluties op het vlak van de insolventiewetgeving zowel op Belgisch als Europees niveau.

Daarna wordt stilgestaan bij twee belangrijke ontwikkelingen op het vlak van de invordering van consumentenschulden. Ten eerste zijn er de nieuwe regelen inzake minnelijke invordering van schulden van de consument die zeer recent in Boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht werden ingevoerd en op 1 september 2023 in werking zullen treden. Ten tweede worden een eerste overzicht en analyse geboden van de geplande invoering van een vereenvoudigd invorderingstraject voor niet-betwiste consumenten-schulden, naar analogie met de reeds langer bestaande procedure inzake invordering van niet-betwiste geldschulden in een B2B-context.

Tijdens het laatste deel wordt ingegaan op het zowel praktisch als beleidsmatig belangrijke thema van de vergoeding van curatoren en andere insolventie-functionarissen en in het bijzonder aandacht besteed aan een aantal actuele en vaak voorkomende twistpunten.

Afsluitend is er uitgebreid ruimte voor vragen en debat.

De livesessie in Gent op 26 september 2023 in Gent is (helaas) volzet, maar wie dit niet wil missen kan nog intekenen voor de sessie livestream of nadien on demand.

Ontdek het volledige programma in bijlage of via onze website: https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/13428/livestream-recente-ontwikkelingen-in-het-insolventie-en-beslagrecht-2023 of beter – schrijf meteen in!

  • Erkend voor 3 punten door de Orde van Vlaamse Balies
  • Erkenning aangevraagd bij de Erkenningscommissie van Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
  • Ten laste genomen voor magistraten, stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde van effectieve aanwezigheid door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

In naam van de TIBR-redactie misschien tot binnenkort!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ook interessant

Griffiewerking juli/augustus 2024

Door het zeer beperkt personeelsbestand (ongeveer 72% van het kader) is het zeer moeilijk om de griffies tijdens het gerechtelijk verlof te laten werken. In die omstandigheden heeft het directiecomité beslist dat het aangewezen is om tijdens de maanden juli/augustus 2024 de griffies van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen in de namiddag te laten werken met gesloten deuren.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.