Slotevent – Balie Gent

Het einde van het gerechtelijk jaar 2021-2022 nadert en geen betere manier om dit in schoonheid af te sluiten dan op het SLOTEVENT BALIE GENT 2022. Kom gezellig een glaasje drinken…

Opleiding EHBO

Wie kan op een correcte manier reageren indien een gezinslid of een confrater iets overkomt? Kan je eerste hulp toedienen bij een verstuiking, een brandwonde of hartfalen? De Vlaamse Conferentie…

Opleiding: het (Belgische) vreemdelingenrecht in vogelvlucht

Deze opleiding beoogt een basisinzicht te verschaffen in de verschillende verblijfsprocedures voor vreemdelingen (verzoek om internationale bescherming, gezinshereniging, economische migratie) en in een aantal andere aspecten van het statuut van…

VERKIEZINGEN

Een warme oproep om deel te nemen aan de democratische besluitvorming binnen de advocatuur en om initiatief en engagement te nemen voor de vrijwaring van ons beroep en de waarden…