Tucht en permanente vorming

Art. 52 Codex Deontologie Advocaten bepaalt dat het volgen van permanente vorming een deontologische plicht is voor iedere advocaat, art. 53 van diezelfde codex bepaalt dat het aantal punten permanente vorming per gerechtelijk jaar 20 bedraagt.

Vanuit het kabinet wordt een jaarlijkse controle uitgevoerd op alle advocaten aangesloten aan de Gentse balie om na te gaan wie het vereist aantal punten niet behaalde.

In een eerste fase wordt de mogelijkheid geboden om dit puntentekort in te halen, dan wel verduidelijking te verschaffen.

Bij gebreke aan een tijdige inhaalbeweging, wordt een tuchtdossier geopend en onderzoek gevoerd.

Indien na het voeren van het onderzoek, er nog steeds sprake is van een puntentekort kan de stafhouder de betrokken advocaat doorverwijzen naar de tuchtraad.

Dit laatste gebeurde recent in een aantal dossiers waarbij de betrokken advocaten er allen in slaagden om hangende de procedure voor de tuchtraad het tekort in te halen.

Aan deze advocaten kende de tuchtraad de gunst toe van de opschorting, maar met de duidelijke boodschap dat het onvoldoende volgen van permanente vorming een tekortkoming is aan de beginselen van de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Griffiewerking juli/augustus 2024

Door het zeer beperkt personeelsbestand (ongeveer 72% van het kader) is het zeer moeilijk om de griffies tijdens het gerechtelijk verlof te laten werken. In die omstandigheden heeft het directiecomité beslist dat het aangewezen is om tijdens de maanden juli/augustus 2024 de griffies van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen in de namiddag te laten werken met gesloten deuren.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.