Tucht en permanente vorming

Art. 52 Codex Deontologie Advocaten bepaalt dat het volgen van permanente vorming een deontologische plicht is voor iedere advocaat, art. 53 van diezelfde codex bepaalt dat het aantal punten permanente vorming per gerechtelijk jaar 20 bedraagt.

Vanuit het kabinet wordt een jaarlijkse controle uitgevoerd op alle advocaten aangesloten aan de Gentse balie om na te gaan wie het vereist aantal punten niet behaalde.

In een eerste fase wordt de mogelijkheid geboden om dit puntentekort in te halen, dan wel verduidelijking te verschaffen.

Bij gebreke aan een tijdige inhaalbeweging, wordt een tuchtdossier geopend en onderzoek gevoerd.

Indien na het voeren van het onderzoek, er nog steeds sprake is van een puntentekort kan de stafhouder de betrokken advocaat doorverwijzen naar de tuchtraad.

Dit laatste gebeurde recent in een aantal dossiers waarbij de betrokken advocaten er allen in slaagden om hangende de procedure voor de tuchtraad het tekort in te halen.

Aan deze advocaten kende de tuchtraad de gunst toe van de opschorting, maar met de duidelijke boodschap dat het onvoldoende volgen van permanente vorming een tekortkoming is aan de beginselen van de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant