Uiterste afsluitdatum puntenverslagen: 10 juli 2024

Waarde Confraters,

Beste medewerkers Tweedelijnsbijstand,

Graag geven wij u de uiterste afsluitdatum indienen puntenverslagen mee: woensdag 10 juli 2024.

Uw BJB betracht de alsdan ingediende puntenverslagen maximaal tijdig te verwerken, zodanig dat zij kunnen worden opgenomen in de eerstvolgende lijst die ter uitbetaling aan de Overheid kan worden overgemaakt, i.e. per 1 februari 2025.

Enkel puntenverslagen, waarbij, op datum van uw afsluiting, uw opdracht werd volbracht én volledig zijn, daaronder te verstaan, juiste opgave codes nomenclatuur, data prestaties, data en km’s verplaatsingen, gestaafd met de vereiste stukken, enz. … , komen daarvoor in aanmerking.

Na 10 juli (en eigenlijk het hele jaar door voor eerder ingediende puntenverslagen) volgt een interne controle door uw lokaal BJB van de tot dan aangeboden puntenverslagen, vervolgens een Audit van deze puntenverslagen o.l.v. OVB/OBFG van 3 maand om dan finaal te landen tegen 1 februari 2025 bij het Ministerie van Justitie.

Het nieuwe KB dd 21 februari 2024, dat principieel voorziet in de vaste waarde van het punt, jaarlijks indexeerbaar, opent ook de mogelijkheid voor twee uitbetalingen op een jaar, met een bijkomende lijst op 1 juli van ieder jaar.

Uw BJB is momenteel, en dat als absoluut historische primeur, bezig deze oefening te maken en is daarmee voor de tweede maal dit gerechtelijk jaar in Audit.

Eén en ander kan u trouwens zien, telkens u uw Dashboard in de BJB-module raadpleegt.

De dossiers welk u op heden vindt onder Audit, zijn deze welke nu onderhevig zijn aan de lopende Audit en in aanmerking komen om te zijn inbegrepen in de in te dienen lijst per 1 juli. Zo u de afgelopen maanden (sowieso voor 1 januari 2024 – enkel puntenverslagen t.e.m. 31.12.2023 zijn in deze oefening meegenomen) geen puntenverslagen indiende, zal dit cijfer evident 0 zijn.

De dossiers welke werden ingediend met de lijst per 1 februari 2024 en die dus elk moment voor uitbetaling staan (zie communicatie OVB), vindt u onder “Audit-voor uitbetaling”.

Teneinde het principieel, nieuwe systeem (met 2 uitbetalingen per jaar) werkbaar te houden, en laat duidelijk zijn, daarin hebben wij in de eerste plaats úw belang voor ogen, is raadzamer, het u eigen te maken puntenverslagen sneller, bij voorkeur telkenmale uw opdracht werd volbracht, in te dienen.

Graag verwijzen wij u ook nogmaals naar ons Compendium alwaar u bijzonder nuttige informatie kan vinden met betrekking tot de juiste toepassing van de nomenclatuur, de te voegen stukken, enz. …

De advocaat-vertrouwenspersonen tot slot, zullen deze maand nog een mail van ons ontvangen over de wijze waarop zij hun afgewerkte dossiers kunnen afsluiten.

Steeds ter uwer beschikking en u veel succes toewensend,

Met confraternele groet,

Katy Van Petegem & Jan Coene

BJB Gent

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp

Ook interessant

Griffiewerking juli/augustus 2024

Door het zeer beperkt personeelsbestand (ongeveer 72% van het kader) is het zeer moeilijk om de griffies tijdens het gerechtelijk verlof te laten werken. In die omstandigheden heeft het directiecomité beslist dat het aangewezen is om tijdens de maanden juli/augustus 2024 de griffies van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen in de namiddag te laten werken met gesloten deuren.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.