Vacature: Nederlandstalige rechter in vreemdelingenzaken + wervingsreserve

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven is.

Ten einde deze vacante betrekking in te vullen en een reserve van geslaagden aan te leggen in overeenstemming met artikel 39/19, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, organiseert de algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een selectieproef. De wervingsreserve is twee jaar geldig.

Klik hier om de volledige vacature te raadplegen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant