Verslag Rentrée Solennelle de Luxembourg

Verslag Rentrée Solennelle de Luxembourg


Op 14 juni was balie Gent uitgenodigd op de Rentrée Solennelle van de balie Luxembourg. De plechtige openingsrede vond plaatst in de plechtige zaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dergelijk imposant kader zorgde uiteraard voor hoge verwachtingen en deze verwachtingen werden door het bestuur van de jonge balie van Luxembourg zeker en vast waargemaakt!


De openingsrede werd dit jaar bijgewoond door de Groothertog en diverse ministers, waardoor er scherpe veiligheidsmaatregelen van kracht waren.


De voorzitter van de jonge balie van Luxembourg, mr. Tim Doll, verwelkomde de aanwezigen in het Luxemburg, Frans, Engels en Nederlands. De voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie is thans de heer Koen Lenaerts, hetgeen meteen het Nederlandstalig voorwoord verklaart.


De redenaar was meester Géraldine Mersch en handelde over de toegang tot de rechter en hoe dit kon worden verbeterd. Aspecten zoals het vereenvoudigen van het taalgebruik in procedurestukken en de tweedelijnsbijstand kwamen uiteraard aan bod, doch door de redenaar werd tevens voorgesteld om via het onderwijs jongeren reeds te onderwijzen over hun rechten en plichten bij een huwelijk, echtscheiding of het afsluiten van een overeenkomst… In de praktijk wordt volgens de redenaar immers regelmatig vastgesteld dat het kwaad al is geschied wanneer een rechtszoekende een advocaat raadpleegt bv. wanneer iemand een voor hem louter negatieve overeenkomst ondertekende. Hierdoor kan de advocaat vaak slechts schadebeperkend optreden.


Na een muzikaal intermezzo volgde de repliek van de stafhouder van de balie van Luxembourg, stafhouder Pit Reckinger, die het vooral had over de rol van de advocaat in de samenleving, waarbij werd stilgestaan bij de sociale rol van de advocaat. Hij stelde zich tevens vragen bij de vereenvoudiging van taalgebruik in procedurestukken. Volgens de stafhouder is de wet vaak niet zo ingewikkeld, doch bemoeilijkt een situatie vaak de toepassing van de wet. Communicatie door de advocaat is hierbij essentieel.


De plechtige openingsrede werd afgesloten met een receptie, alwaar nog rijkelijk werd nagepraat over het interessante onderwerp van de rede.


’s Avonds volgde het diner en dansfeest in de Malt Factory.


Kortom, een zeer geslaagd openingsweekend!

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.