Verslag: Rentrée Solennelle Liège-Huy 2023

Balie Gent was op 1.12.2023 aanwezig op de Rentrée Solennelle van de balie Luik-Huy.

Het openingsweekend werd georganiseerd door de gefuseerde balies van Luik en Huy, die zichzelf sinds de fusie (lees fonetisch) liègewie noemen.

De voorzitter van de jonge balie vatte de openingsrede aan met het verwelkomen van alle aanwezigen in alle titels en hoedanigheden. Aangezien het openingsweekend werd gecombineerd met een internationaal congres, waarop meer dan 40 nationaliteiten aanwezig waren, was dit geen sinecure.

De openingsrede werd gegeven door mr. Jonathan Waldmann en had als titel ‘Woke World War’. Het werd een sociologische, geschiedkundige en vooral theoretische uiteenzetting over het ontstaan en de opkomst van de woke-beweging, waarbij hij zelf niet echt een eigen standpunt innam.

De stafhouder daarentegen deed dit wel, waarbij hij in zijn repliek op humoristische wijze een taalkundig inclusieve brief citeerde, die door het gebruik van alle mogelijke persoonsvormen onbegrijpelijk was naar de inhoud toe. Volgens de stafhouder dient de woke-beweging zich niet te focussen op de taal, nu taal enkel de drager is van een boodschap en geenszins de boodschap zelf. Duidelijke communicatie blijft belangrijk, ongeacht de persoonsvorm.

Verder benadrukte de stafhouder dat rekening dient te worden gehouden met het tijdskader. We moeten volgens de stafhouder voornamelijk trachten om de fouten uit het verleden niet te herhalen en beter te doen in de toekomst. Het wijzigen van de naam van de Brusselse tunnel – we spreken niet meer van de Leopold II-tunnel, maar wel van de Annie Cordy-tunnel, brengt weinig soelaas, nu thans het liedje ‘chaud cacao’ van de zangeres door sommigen als racistisch wordt bestempeld…

De stafhouder besloot zijn repliek met de vaststelling dat de opkomst van de woke-beweging twee kanten kent. Zo zorgt de woke-beweging voor de aanvaarding van minderheden. De keerzijde van de medaille is dat er nog meer in hokjes gedacht kan worden en zo nog meer minderheidsgroepen zullen ontstaan.

Na het uitdelen van diverse prijzen, volgde de receptie.

Het avondfeest werd voorafgegaan door de revue. Deze was schitterend en – ondanks het onderwerp van de rede – toch zeer scherp.

Op het avondfeest waren zowel de genodigden van het openingsweekend als de deelnemers van het internationaal congres aanwezig zodat meer dan 1.100 aanwezigen waren.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Griffiewerking juli/augustus 2024

Door het zeer beperkt personeelsbestand (ongeveer 72% van het kader) is het zeer moeilijk om de griffies tijdens het gerechtelijk verlof te laten werken. In die omstandigheden heeft het directiecomité beslist dat het aangewezen is om tijdens de maanden juli/augustus 2024 de griffies van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen in de namiddag te laten werken met gesloten deuren.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.