Verslag: vertegenwoordiging van de Stafhouder en de Raad van de Orde op het Düsseldorfer Anwaltsessen op 27.09.2023

Gevolg gevend aan het verzoek van de Stafhouder was ik aanwezig op het Düsseldorfer Anwaltsessen op 27.09.2023, georganiseerd door de Rechtsanwaltskammer Düsseldorf.

Deze balie telt ongeveer 13.000 advocaten en is aldus één der grootste Duitse balies. Zij is groter dat Köln en Hamm, de beide andere balies van Nordrein-Westfalen. Zij wordt geleid door een Vorstand (Raad van Orde) van 30 confraters, waarbinnen een Präsidium functioneert van de Präsident en 7 leden. Dit alles wordt bijgestaan door een steundienst, geleid door een Geschäftsführer (Direkteur) met 4 assistenten en een secretariaat.

Het Anwaltsessen werd voor de 10° keer georganiseerd en heeft tot doel een aangename ontmoeting te organiseren voor de leden van deze balie en een aantal magistraten en gasten.

Präsident Leonora Holling mocht ongeveer 150 confraters van de eigen balie verwelkomen in het prestigieuze (en allicht behoorlijk prijzig) kader van de Industrie-Club in het centrum van de stad. De Voorzitter van de Bundesrechtsanwaltskammer (Nationale Orde) was aanwezig evenals vertegenwoordigers van meerdere andere Duitse balies. Oud-Stafhouder B. De Moor (NOAB) en confrater W. Timmermans (waarnemend Deken Balie Gelderland) en ikzelf waren er als buitenlandse gasten aanwezig.

Confrater L. Holling heeft in haar welkomstwoord o.m. haar bezorgdheid uitgedrukt voor de explosie van het aantal advocaten in Duitsland tegenover de steeds moeilijke toegang tot rechtshulp voor rechtszoekenden, die afgeschrikt worden door de financiële kosten.

Dr. Werner Richter was de eerste gastspreker. Als Präsident van het Oberlandesgericht Düsseldorf (equivalent aan Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep), riep hij op tot nauwere samenwerking met alle actoren van justitie. Het economisch belang van Düsseldorf blijkt o.a. uit het feit dat binnen Nordrein Westfalen enkel dit Hof  bevoegd is om kennis te nemen van (internationale) ondernemingszaken met een geschilwaarde van > 1.000.000,00 €.

Confrater Peter Bert (balie Frankfurt) was de hoofdspreker. In zijn uiteenzetting schetste hij een beeld van een onweerstaanbare toename toepassing van AI (artificiële intelligentie) en digitalisering  in de rechtspraktijk. In burgerlijke en handelszaken zal er in de toekomst volgens hem enkel nog digitaal gewerkt worden met per procedure één electronisch bestand waarin alle betrokkenen, zowel advocaten als magistraten, werken. Dit zou moeten toelaten een enorme rechterlijke achterstand (de doorlooptijd is verdubbeld terwijl het aantal procedures sterk daalt) in te perken.

Zelf mocht ik een kort ‘Grüsswort’ tot de bijeenkomst richten, waarbij de groeten van de Gentse Balie overgemaakt werden en een oproep gedaan werd om meer kontakten te hebben, bv. door deelname aan het Colloquium op 31.04.2024.

Ook werd een Gents geschenk (boek : De tempel van Themis) overhandigd.

Verslag : Mr. Dirk Martens

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Slotevent Balie Gent

Het einde van het gerechtelijk jaar 2023-2024 nadert en geen betere manier om dit in schoonheid af te sluiten dan op het SLOTEVENT BALIE GENT 2024.

Kom gezellig een glaasje drinken en een hapje eten om de start van het gerechtelijk verlof te vieren.

IGO Lex: periodieke editie mei 2024

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Verkiezingen 2024

We gaan de laatste week in om te kandideren voor de verkiezing van
• stafhouder
• vice-stafhouder
• leden van de raad van de orde
• afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB.

Laat u horen, stel u kandidaat, neem deze mogelijkheid met uw beide handen.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.