VLC – Studieavond arbeidsrecht: Het ontslag van de ‘ambtenaar’: iedereen (weldra) gelijk voor de wet?

Waarde confraters

Beste leden en sympathisanten


Op dinsdagavond 4 juni 2024 organiseert de Vlaamse Conferentie een studieavond inzake arbeidsrecht met als onderwerp “Het ontslag van ‘de ambtenaar’: iedereen (weldra) gelijk voor de wet?”.

Wij hebben het genoegen om hiervoor prof. dr. Alexander De Becker als spreker te mogen verwelkomen.

Prof. dr. Alexander De Becker is naast advocaat aan onze balie ook professor aan de Universiteit Gent, waar hij sinds 2017 o.a. de vakken arbeidsrecht en werken bij de overheid doceert.

De spreker bezorgde ons alvast de volgende inhoudsopgave van deze studieavond:

Sinds 1 oktober 2023 gelden de ontslagregels uit de Arbeidsovereenkomstenwet ook voor de statutaire personeelsleden van de lokale besturen. Het ontslagdecreet van 16 juni 2023 en het navolgende Uitvoeringsbesluit van 12 januari 2024 zorgden voor een toenadering van de ontslagregelingen van de statutaire en de contractuele personeelsleden. Er wordt o.a. gesproken over het toepassingsgebied, het kennelijk onredelijk ontslag, de verhouding met tucht en evaluatie, de berekening van de opzeggingstermijn, de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken en de veelvuldige kritiek op deze regeling.

Ook voor de contractuele ambtenaren veranderde er zeer recent het een en ander met de wet van 13 maart 2024 die het hoorrecht, de motivering van het ontslag en de regels rond het kennelijk onredelijk ontslag nu ook effectief verankerden in de wetgeving, veelal in navolging van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.  Ook hier bekijkt professor De Becker het toepassingsgebied, de in de wet opgenomen principes en de impact op de praktijk.

De sessie wordt afgerond met een blik op de toekomst. Wordt de toenadering tussen de statutaire en contractuele personeelsleden steeds groter? Zal op termijn het verschil tussen de publieke en private sector verdwijnen of zal de toekomst toch rekening (moeten) houden met de historische verschillen?

De studieavond vangt aan om 19.00u, duurt ongeveer twee uur en gaat door in de Polyvalente Zaal of de Assisenzaal van het Gerechtsgebouw (Opgeëistenlaan 401/A, 9000 Gent), afhankelijk van het aantal deelnemers.

Na de studieavond bieden wij alle aanwezigen traditiegetrouw een broodjesreceptie met drankjes aan.


Samengevat:

 Spreker:

  • Prof. dr. Alexander De Becker


Datum en locatie:

  • Dinsdag 4 juni 2024 van 19.00u tot 21.00u
  • Gerechtsgebouw, Polyvalente Zaal of Assisenzaal (Opgeëistenlaan 401/A, 9000 Gent)


Programma:

  • 18.30u – Verwelkoming
  • 19.00u – Aanvang studieavond
  • 21.00u – Einde studieavond en start broodjesreceptie met drankjes


Prijs:

  • 60,00 EUR voor leden
  • 70,00 EUR voor niet-leden


Deelname:

  • Opleiding enkel toegankelijk voor advocaten, magistraten en leden van de Conferentie


Inschri
jving via deze pagina op onze website.

Inschrijvingen worden afgesloten op maandag 3 juni 2024 om 19.00u.

Erkenning:

  • Er werden twee juridische punten aangevraagd bij de OVB.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op deze studieactiviteit. Tot dan!


De Vlaamse Conferentie der Balie van Gent

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Griffiewerking juli/augustus 2024

Door het zeer beperkt personeelsbestand (ongeveer 72% van het kader) is het zeer moeilijk om de griffies tijdens het gerechtelijk verlof te laten werken. In die omstandigheden heeft het directiecomité beslist dat het aangewezen is om tijdens de maanden juli/augustus 2024 de griffies van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen in de namiddag te laten werken met gesloten deuren.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.