Werking KMS in burgerlijke zaken.

Wij informeren u graag over het feit dat de rechtbank naast de Kamer voor Minnelijke Schikking in Familiezaken ook een kamer voor minnelijke schikking voor burgerlijke zaken in het algemeen heeft. Dat is de 8e Kamer.

In deze kamer zetelt een schikkingsrechter, een keer per maand. Dit is een beroepsrechter die ter zitting, samen met de partijen op actieve wijze probeert om een schikking te bereiken in zaken die voor de burgerlijke rechtbank bestemd zijn. Daartoe volgde de schikkingsrechter een speciale opleiding met een bijzondere aandacht voor communicatietechnieken.

De partijen samen, of één van hen – al dan niet bijgestaan door een advocaat – hebben de mogelijkheid om de zaak voor de schikkingsrechter te brengen.

In dit document leest u hoe de kamer voor minnelijke schikking werkt. Dit model kan men gebruiken om het geschil rechtstreeks en zonder kosten bij de 8e kamer in te leiden.

Deze informatie staat ook gepubliceerd op de website van de rechtbank op onder “burgerlijke kamer”

In relatief simpele zaken kan het een deblokkering betekenen van een geschil en leiden tot een door beide partijen gedragen oplossing waardoor de gerechtelijke procedure niet hoeft te worden bewandeld.

Zeer binnenkort zal het wettelijk kader van de KMS in familiezaken trouwens ook worden voorzien in burgerlijke zaken hetgeen de schikkingsrechter in burgerlijke zaken ook meer bewegingsruimte zal geven.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant