Werking KMS in burgerlijke zaken.

Wij informeren u graag over het feit dat de rechtbank naast de Kamer voor Minnelijke Schikking in Familiezaken ook een kamer voor minnelijke schikking voor burgerlijke zaken in het algemeen heeft. Dat is de 8e Kamer.

In deze kamer zetelt een schikkingsrechter, een keer per maand. Dit is een beroepsrechter die ter zitting, samen met de partijen op actieve wijze probeert om een schikking te bereiken in zaken die voor de burgerlijke rechtbank bestemd zijn. Daartoe volgde de schikkingsrechter een speciale opleiding met een bijzondere aandacht voor communicatietechnieken.

De partijen samen, of één van hen – al dan niet bijgestaan door een advocaat – hebben de mogelijkheid om de zaak voor de schikkingsrechter te brengen.

In dit document leest u hoe de kamer voor minnelijke schikking werkt. Dit model kan men gebruiken om het geschil rechtstreeks en zonder kosten bij de 8e kamer in te leiden.

Deze informatie staat ook gepubliceerd op de website van de rechtbank op onder “burgerlijke kamer”

In relatief simpele zaken kan het een deblokkering betekenen van een geschil en leiden tot een door beide partijen gedragen oplossing waardoor de gerechtelijke procedure niet hoeft te worden bewandeld.

Zeer binnenkort zal het wettelijk kader van de KMS in familiezaken trouwens ook worden voorzien in burgerlijke zaken hetgeen de schikkingsrechter in burgerlijke zaken ook meer bewegingsruimte zal geven.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ook interessant

Griffiewerking juli/augustus 2024

Door het zeer beperkt personeelsbestand (ongeveer 72% van het kader) is het zeer moeilijk om de griffies tijdens het gerechtelijk verlof te laten werken. In die omstandigheden heeft het directiecomité beslist dat het aangewezen is om tijdens de maanden juli/augustus 2024 de griffies van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen in de namiddag te laten werken met gesloten deuren.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.