Jubileumboek 150 jaar VLC

Aangezien het traditie is dat om de 25 jaar een (gedenk)boek wordt gepubliceerd over onze organisatie, is het actuele bestuur het afgelopen gerechtelijk jaar druk bezig geweest met het centraliseren en digitaliseren van het (tot nog toe papieren) archief en het samenstellen van een 150-jarig jubileumboek.

Verkiezingen dauphin en bestuur VLC

Ook de Vlaamse Conferentie verkiest een nieuwe dauphin en bestuursleden voor de volgende gerechtelijke jaren.

Tot en met vrijdag 21 juni 2024 om 12:00 uur kan u online stemmen voor het mandaat van dauphin van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, evenals 6 opengevallen bestuursmandaten.

Slotevent Balie Gent

Het einde van het gerechtelijk jaar 2023-2024 nadert en geen betere manier om dit in schoonheid af te sluiten dan op het SLOTEVENT BALIE GENT 2024.

Kom gezellig een glaasje drinken en een hapje eten om de start van het gerechtelijk verlof te vieren.

VLC: Kajaktocht

Op dinsdagavond 21 mei 2024 organiseert de Vlaamse Conferentie een Kajaktocht.

VLC: ZOMER AFTER WORK DRINK

Zet deze datum alvast in je agenda en sluit samen met uw collega’s de werkdag af op onze After Work Drink.