SHORTSKI VLC

Hoe meer het zomerse gevoel aan het afnemen is, hoe sterker het verlangen naar de sneeuw opborrelt… Reeds voor de 9e keer organiseert de Vlaamse Conferentie een gezellige shortski, deze…

Lunch-causerie Deontologie

Geachte confraters, Beste leden, Om U het nieuw gerechtelijk jaar met glans te laten starten, organiseert de Vlaamse Conferentie haar eerste lunchcauserie van het nieuwe werkingsjaar op maandagmiddag 25 september 2023….