De DBK in een nieuw kleedje

Gerechtsgebouw Gent – Polyvalente zaal Opgeëistenlaan 401/P, Gent

ONDERWERP De drugbehandelingskamer is reeds enkele jaren een gekend begrip aan de Gentse balie. Onderzoeksrechter Annemie SERLIPPENS komt de werking ervan toelichten en de evoluties die de drugbehandelingskamer door de jaren kende. Er wordt gekeken naar de rol met de justitieassistenten en andere zaken. SPREKERS Onderzoeksrechter Annemie SERLIPPENS 2 punten zullen na het volgen van...

€60,00 – €100,00

de rol van de advocaat bij CSR: bijstand aan de schuldbemiddelde, zijn huisgenoten, zijn schuldenaren of zijn schuldeisers in of van de massa

Gerechtsgebouw Gent – Polyvalente zaal Opgeëistenlaan 401/P, Gent

ONDERWERP Voorzitter BOUCKAERT zal in een eerste deel het wetgevend kader van de procedure CSR schetsen en toelichten. Daarnaast licht hij ook toe wat (vanuit het standpunt van de rechtbank) de taak is van een schuldbemiddelaar. In een tweede deel zal Mr. DE VOS dan vanuit een praktische benadering toelichting geven over hoe een advocaat...

€60,00 – €100,00

De curator en het strafrecht: een niet evidente combinatie

Gerechtsgebouw Gent – Polyvalente zaal Opgeëistenlaan 401/P, Gent

ONDERWERP De uiteenzetting handelt over de relatie van de curator tot het strafrecht vanuit een dubbele invalshoek, het strafrecht als zijn bondgenoot en het strafrecht als een risico. Komen daarbij aan bod: informatie-uitwisseling met de gerechtelijke overheden, monopolie van de burgerlijke vordering, specifieke en algemene misdrijven die een risico vormen voor de curator (bv. witwassen...

€60,00 – €100,00

Het beroepsgeheim van de advocaat: recente rechtspraak en concrete toepassingen.

Gerechtsgebouw Gent – Polyvalente zaal Opgeëistenlaan 401/P, Gent

ONDERWERP Het beroepsgeheim van de advocaat is samen met de onafhankelijkheid de meest absolute kernwaarde van het beroep. Hoewel deze kernwaarden van openbare orde zijn, worden ze telkens weer bedreigd, niet in het minst door de overheid zelf. Tijdens deze opleiding wordt het beroepsgeheim eerst gesitueerd, om vervolgens veel aandacht te hebben voor recente rechtspraak...

€60,00 – €100,00

NIEUWE BJB MODULE (2)

Gerechtsgebouw Gent – Polyvalente zaal Opgeëistenlaan 401/P, Gent

NIEUWE BJB APPLICATIE Op maandag 28/11/2022 staat de nieuwe BJB applicatie online. We voorzien een opleidingsmoment om de nieuwe module en zijn gebruiksvriendelijkheid te demonstreren. We overlopen de aanmaak van een BJB dossier en voorzien ook toelichting over de afsluiting. Verder is er de mogelijkheid om (praktische) vragen te stellen over de module en zijn...

Gratis

NIEUWE BJB MODULE

Gerechtsgebouw Gent – Polyvalente zaal Opgeëistenlaan 401/P, Gent

NIEUWE BJB APPLICATIE Op maandag 28/11/2022 staat de nieuwe BJB applicatie online. We voorzien een opleidingsmoment om de nieuwe module en zijn gebruiksvriendelijkheid te demonstreren. We overlopen de aanmaak van een BJB dossier en voorzien ook toelichting over de afsluiting. Verder is er de mogelijkheid om (praktische) vragen te stellen over de module en zijn...

Gratis

Studieavond Nieuw Verbintenissenrecht

Op maandagavond 5 december 2022 organiseert de VLC een studieavond m.b.t. het nieuwe verbintenissenrecht. We zijn vereerd om Professor en confrater Ignace CLAEYS te mogen verwelkomen als spreker. Prof. Dr. Claeys behoeft weinig inleiding. Hij is advocaat bij het kantoor Eubelius, één van de autoriteiten op het vlak van verbintenissenrecht en als Professor verbonden aan de UGent, waar hij het...

DEBAT/INFOSESSIE: Modernisering advocatuur – deel II

Gerechtsgebouw Gent – Polyvalente zaal Opgeëistenlaan 401/P, Gent

ONDERWERP Uit onze nieuwsbrieven en vorige infosessie kon u afleiden dat mogelijks heel wat wijzigingen op ons afkomen. Onze afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB willen graag vernemen hoe u over enkele hangijzers denkt. Daarom organiseren we ook een tweede infosessie die tegelijk ruimte geeft aan debat, inspraak en bevraging.  Daarbij volgen we...

Gratis

Colloquium Diversiteit en justitie

Aula UGent Volderstraat 2, Gent

Op naar een inclusieve justitie Honderd jaar nadat Madeleine Schauvliege de zuilen voor de Tempel van Themis verschoof, als eerste vrouw aan de Gentse balie, willen de Universiteit Gent en de Gentse balie die verjaardag aangrijpen om het landschap van de rechtsbedeling te overschouwen. Onze samenleving wordt steeds diverser. Er is sprake van een demografische transitie naar een superdiverse samenleving....