HET WORDT NIEUW, MAAR OOK GEDWONGEN ANDERS

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG NODIGT DE ADVOCATUUR UIT

De afdelingsvoorzitter Hans De Waele en verschillende magistraten van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent willen de advocaten informeren over enkele initiatieven en wijzigingen bij de behandeling van geschillen vanaf het gerechtelijk jaar 2024-25.

Het grote tekort aan magistraten noopt de afdelingsvoorzitter de dienstregeling van de afdeling Gent aan te passen, dit tot het tekort aanzienlijk is teruggedrongen. Vernieuwing en aanpassing binnen de rechtbank belangt ons allemaal aan.

In het bijzonder willen de magistraten aan de advocaten meer uitleg geven over de hersteltrajectkamer (G33), de raadkamer (G35), beroepen politierechtbank in strafzaken (G27)  en de Kamers voor Minnelijke Schikking (KMS – G8 in burgerlijke zaken en G20 in familiezaken).

De uiteenzetting van de magistraten zal zich vooral toespitsen op de Kamers voor Minnelijke Schikking. Deze kamers bieden de mogelijkheid om geschillen op een alternatieve manier op te lossen. Op deze manier kunnen wij als advocaten aan de slag om performanter diensten te verlenen aan de cliënten.

Bovenvermelde initiatieven en wijzigingen zullen aanhoudend geëvalueerd worden met u en de magistraten, op basis van uw ervaringen, deze van de magistratuur en de griffiers.

Ik nodig u allemaal uit op donderdag 27 juni 2024 voor de uiteenzetting van de magistraten die op een zeer toegankelijke en directe manier de advocaten willen informeren en nadien uw vragen willen beantwoorden.

Frank Van Vlaenderen
stafhouder

Inschrijven voor het evenement kan hier.

Ook interessant

Griffiewerking juli/augustus 2024

Door het zeer beperkt personeelsbestand (ongeveer 72% van het kader) is het zeer moeilijk om de griffies tijdens het gerechtelijk verlof te laten werken. In die omstandigheden heeft het directiecomité beslist dat het aangewezen is om tijdens de maanden juli/augustus 2024 de griffies van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen in de namiddag te laten werken met gesloten deuren.

Wenst u iets te publiceren?

Heb je een vraag of iets te melden aan de stafhouder en het team van Balie Gent? Laat uw berichtje hieronder achter.