VERKIEZINGEN

Geachte Confrater, In toepassing van art. 7.3 Reglement balie Gent heb ik de eer u op te roepen om deel te nemen aan de democratische besluitvorming binnen de advocatuur en om initiatief…

Colloquium Diversiteit en justitie

Op naar een inclusieve justitie Honderd jaar nadat Madeleine Schauvliege de zuilen voor de Tempel van Themis verschoof, als eerste vrouw aan de Gentse balie, willen de Universiteit Gent en de Gentse…

Studieavond Nieuw Verbintenissenrecht

Op maandagavond 5 december 2022 organiseert de VLC een studieavond m.b.t. het nieuwe verbintenissenrecht. We zijn vereerd om Professor en confrater Ignace CLAEYS te mogen verwelkomen als spreker. Prof. Dr. Claeys behoeft weinig inleiding. Hij…

Opleiding 14/11/2022: CSR

Afdelingsvoorzitter BOUCKAERT zal in een eerste deel het wetgevend kader van de procedure CSR schetsen en toelichten. Daarnaast licht hij ook toe wat (vanuit het standpunt van de rechtbank) de…

Opleiding: het (Belgische) vreemdelingenrecht in vogelvlucht

Deze opleiding beoogt een basisinzicht te verschaffen in de verschillende verblijfsprocedures voor vreemdelingen (verzoek om internationale bescherming, gezinshereniging, economische migratie) en in een aantal andere aspecten van het statuut van…